En gång soldat alltid soldat

Under hösten genomför ett flertal förband inom armén repetitionsutbildning för tidigare värnpliktiga. Utbildningen genomförs för att de fortsatt ska kunna vara krigsplaceringsbara och mobiliseras i händelse av krig.

Soldater tar emot order från sin gruppchef under repetitionsutbildning.
Soldater tar emot order från sin gruppchef under repetitionsutbildning.
Soldater tar emot order från gruppchefen under repetitionsutbildning. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Soldat maskerar sig inför ett övningsmoment.
Soldater maskerar sig inför ett övningsmoment under repetitionsutbildning i Skillingaryd. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Stridskontakt under ett övningsmoment.
Stridskontakt under ett av övningsmomenten. Foto: Erik Axelsson/Försvarsmakten
Soldater vårdar vapen.
Vapenvård är viktigt. Här vapenvård under repetitionsutbildning vid Livregementets husarer (K 3) i Karlsborg. Foto: Amanda Juvas/Försvarsmakten
Patrik Gungner i fält.
Patrik Gungner är en av soldaterna som blivit inkallad till repetitionsövning. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Kadett ger instruktioner till gruppchef under ett övningsmoment.
En kadett ger instruktioner till gruppchefen under ett av övningsmomenten i Skillingaryd, Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Efter genomförd värnplikt krigsplaceras man i något av Försvarsmaktens krigsförband. För att fortsatt vara krigsplaceringsbara kallas värnpliktiga in till en repetitionsutbildning. Under hösten 2022 genomför flera av arméns förband repetitionsutbildningar för de som gjorde värnplikten för cirka 15 år sedan.

Ett av förbanden som precis genomfört repetitionsutbildning är Göta ingenjörregemente (Ing 2) där en stor del av personalen vid regementet varit delaktiga i arbetet inför och under genomförandet. Major Anders Stigsson har varit ansvarig för repetitionsutbildningen och förklarar att det gett ett mervärde för förbandet.

Under veckan har våra befäl och kadetter fått möjlighet att få mer erfarenhet i trupputbildning. I och med att utbildningen genomförts i Skillingaryd har vi också kunnat träna vår logistikhantering på ett annat sätt än om vi varit på Eksjö övnings- och skjutfält.

När repetitionsutbildningen är avklarad krigsplaceras soldaterna i lokalförsvars-skyttebataljoner och deras uppgift kan då vara att skydda samhällskritisk infrastruktur. Det kan till exempel handla om att bevaka och försvara hamnar och flygfält eller att skydda en broövergång som behövs för transporter.

Det sitter i ryggmärgen

Även om det gått många år sedan grundutbildningen så märks det att kunskapen finns kvar i minnet någonstans. Ett kvitto på att den utbildning de tidigare fått har hållit bra kvalitet. Hur är det då att kallas in till repetitionsutbildning när man inte riktigt förväntade sig det?

För Patrik Gungner kom inkallelseordern från Plikt- och prövningsverket som en överraskning. Han berättar att han först trodde att något blivit fel, men var positivt till att bli inkallad.

Jag tyckte att det var roligt. Man har ju sett att andra fått komma in och göra repetitionsutbildning och tänkte att man själv var ute. Så på ett sätt var det skoj, men samtidigt lite läskigt med tanke på omvärlden, det blir lite mer allvar.

De som blivit inkallade genomförde sin värnplikt vid olika förband och det går ganska snabbt att komma in i rutinen igen. Patrik utbildades vid Trängregementet och berättar att det de lärde sig då sitter i ryggmärgen och att det inte krävs så mycket för att ta fram den kunskapen.

Man kommer in i rutinerna snabbt. Nu hade jag turen att få med mig en kamrat som jag gjorde lumpen med i mitt logement, men man blir liksom den där familjen ganska fort eftersom alla har gått igenom samma grej innan. Patron ur satt direkt och det kändes som det var igår man gjorde det senast. Första skottet var kanske dåligt, men det blev bra nästan direkt, berättar Patrik.

När veckan är avklarad vänder de alla hemåt igen med uppdaterade soldatkunskaper och kan vid behov vara med och bidra till Sveriges försvar.