Samarbete i rymddomänen

Chefen för amerikanska rymdkommandot, general James H Dickinson, besökte flygvapnet under måndagen.
– Det är en otrolig förmån att generalen besökte oss där vi fick möjlighet att presentera Försvarsmaktens gemensamma rymdstrategi och det svenska flygvapnet, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström.

Flygvapenchefen Carl-Johan Edström och chefen för amerikanska rymdkommandot general James H Dickinson
Flygvapenchefen Carl-Johan Edström och chefen för amerikanska rymdkommandot general James H Dickinson
Flygvapenchef Carl-Johan Edström och chefen för amerikanska rymdkommandot, general James H Dickinson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Flygvapnets rymdchef doktor Ella Carlsson sitter vid konferensbord
Flygvapnets rymdchef, doktor Ella Carlsson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Flygvapnets rymdchef, doktor Ella Carlsson, presenterade rymdstrategin och i vilka steg denna kommer att utvecklas.
– Det krävs samarbete för att utveckla förmågor i rymddomänen. Det kan vi göra tillsammans med Esrange, den kommersiella marknaden, akademiens och industrins innovation samt med en strategisk viktig partner som USA som har lång erfarenhet av militär rymdverksamhet, säger Ella Carlsson. 

Försvarsmaktens förmågeutveckling inom rymddomänen kan i stort sammanfattas till produktion av en rymdlägesbild. Inom de närmaste åren och på sikt även förmåga till taktisk satellitspaning och förmåga till skydd av rymdförmågor genom uppskjutning av egna satelliter.
– I ett första steg behöver vi veta vilka satelliter passerar oss, när de passerar och vilket syfte de har. Avtalet, som flygvapenchefen tecknade i våras med det amerikanska rymdkommandot, bidrar till att bygga denna förmåga, säger Ella Carlsson.

Rymden är oreglerad i dag och Ella Carlsson lyfte bland annat upp vikten av en uppförandekod för att skapa ett hållbart nyttjande av rymddomänen.
– Vi har sett vad både Ryssland och Kina har åstadkommit genom att beskjuta egna satelliter. Det bildas rymdskrot som kan påverka andra samhällsviktiga funktioner som navigation, betalsystem och energiförsörjning, säger hon.

General Dickinson uttryckte vikten av att vi behöver öka förståelsen för rymdens betydelse i våra organisationer på bredden och även skapa förståelse för hoten som förändras snabbt, vilket han anser vara oroande.

– Jag uppskattar den öppna och inbjudande dialogen där vi diskuterade olika möjligheter till fortsatt samarbete inom rymddomänen. Allt från vad Sverige kan erbjuda till vilka önskemål vi har, bland annat utbildningar inom rymdområdet, avslutar Carl-Johan Edström.