Livgardet övar i Mellersta militärregionen

Livgardet genomför en så kallad krigsförbandsövning mellan 23 maj - 31 maj i ett område som sträcker sig från Gävle i norr till Oxelösund i söder, från Enköping i väst till Roslagen i öst. Sammanlagt ingår cirka 700 personer i övningen. Det är i huvudsak Livgardets 13:e säkerhetsbataljon som övas, men flera andra förband har enheter med i övningen.

Livgardet övar i ett område som sträcker sig från Gävle i norr till Oxelösund i söder, från Enköping i väst till Roslagen i öst.
Livgardet övar i ett område som sträcker sig från Gävle i norr till Oxelösund i söder, från Enköping i väst till Roslagen i öst.
Livgardet övar i ett område som sträcker sig från Gävle i norr till Oxelösund i söder, från Enköping i väst till Roslagen i öst. Foto: Försvarsmakten

— 13:e säkerhetsbataljonen är försvarsmaktsgemensamt och drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet och att vi nu kan öva tillsammans med andra stärker Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, säger bataljonchef Jim Stalpe.

Övningen genomförs i Mellersta militärregionen i ett område som sträcker sig från Gävle i norr, via Stockholm till Oxelösund i söder och från Enköping i väst till Roslagen i öst.

Verksamheten kommer att genomföras både dag-, kvälls- och ibland nattetid. Skottlossning med lös ammunition kan förekomma, men då endast i mindre omfattning.

Då enheterna transporteras med mindre fordon kommer man märka av dessa på vägarna kring övningsområdena, men bedöms inte innebära några trafikhinder. Förbandet verkar i små patruller över stora ytor och det är också på detta sätt man kommer att öva.

Övningen är planerad sedan länge och är dels en slutövning för inneliggande kull av värnpliktiga, dels en repetitionsutbildning för krigsplacerade officerare och soldater samt en övning för att upprätthålla och utveckla kompetensen hos dessa.

Läs mer om 13:e säkerhetsbataljonen

Andra förband deltar i övningen

I krigsförbandsövningen deltar, förutom Livgardet enheter ur: Älvsborgs amfibieregemente Amf 4, Ledningsregementet LedR, Fjärde sjöstridsflottiljen (röjdykardivisionen), Livregementets husarer K3, Luftsstridsskolan LSS, Livgardesgruppen, Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum FMUndSäkC samt Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband FMTIS.