Sverige går med i projekt om nästa pansarterrängbil

Sverige går in i tekniskt samarbete med Finland, Estland och Lettland för utveckling av ny pansarterrängbil. Det handlar om ett nytt bepansrat fordon som finska Patria tar fram. Modellen är sexhjulig och ska kunna fylla flera olika behov.

Pansarterrängbil
Pansarterrängbil
Patrias sexhjuliga pansarterrängbild CAVS, Common Armoured Vehicle System, är aktuell för Sverige. Fordonet på bilden är en försöksmodell. Foto: Gatis Dieziņš / Lettlands Försvarsdepartement

Försvarets materielverk, FMV, har som representant för Sverige undertecknat en teknisk överenskommelse med Finland, Estland och Lettland om att gemensamt ta fram en ny pansarterrängbil. Arbetet görs inom ramen för forsknings- och teknikutvecklingsprogrammet CAVS.

– Länderna har enats om en teknisk grund för de nya pansarterrängbilarna. De ska vara robusta, lätta att underhålla och vara så lika som möjligt mellan länderna, säger Håkan Larsson, projektledare på FMV.

Kommer tidigast 2025

Fordonen kan levereras som tidigast 2025 och då som en del i att armén kommer att växa. Eftersom finska Patria är vald som industriell partner kommer grunden för utvecklingsarbetet vara Patrias nya 6x6-chassi. Det handlar om ett fordon som driver på alla sex hjul, som har individuell hjulupphängning och abs-bromsar. Fordonet har en besättning på tre man och kan transportera en grupp på åtta soldater.

– Tekniskt så tar vi tar robustheten från Pansarterrängbil 203 och en del nyare teknik från Pansarterrängbil 360. Vi har exempelvis individuell hjulupphängning vilket ger en bra åkkomfort, säger Håkan Larsson.

Så blir det mest ekonomiskt

Målet är att de fordon som slutligen beställs ska ha så hög teknisk likvärdighet som möjligt. Alltså att flera länder ska använda ett fordon där samma komponenter används. Det sänker kostnaderna under de år som fordonet ska användas - och ökar möjligheterna till interoperabilitet. Samarbetsländerna kommer dock att behöva göra vissa anpassningar av vapen och ledningssystem.

Efter att utvecklingsarbetet är avslutat kommer länderna teckna egna avtal för produktionen med val av vilka förmågor man eventuellt vill beställa, exempelvis vagnar för trupptransport, ledning, ambulans och granatkastare.