Ryskt militärt propellerplan kränkte svenskt luftrum söder om Blekinge

På fredagskvällen kränkte ett ryskt flygplan av typen AN-30 svenskt luftrum söder om Blekinge. Svenska jaktplan följde händelsen och fotograferade planet.

Ett ryskt flygplan av typen AN-30
Ett ryskt flygplan av typen AN-30
AN-30 Foto: Försvarsmakten

​Ett ryskt propellerplan av typen AN-30 kränkte svenskt luftrum under fredagskvällen. Planet befann sig öster om Bornholm och flög därefter mot svenskt territorium. Under en kortare period kränkte planet svenskt luftrum för att sedan lämna området. Svensk incidentberedskap följde hela förloppet och fotograferade händelsen.