Ubåten HMS Halland moderniseras

Försvarets materielverk, FMV, har tecknat kontrakt med Saab för att genomföra halvtidsmodifiering av HMS Halland. Den tredje ubåten av Gotlandsklass får därmed samma genomgång och uppgradering som de två tidigare ubåtarna i klassen.

Ubåt
Ubåt
HMS Halland är en av tre ubåtar i Gotlandsklassen och kommer nu att att genomgå halvtidsmodifiering. Foto: Flt Sgt Artigues
Uåbåt
Marinens nästa ubåtstyp, Blekingeklassen, väntas tas i tjänst 2028 och 2029. Den första ubåten i klassen kommer att heta HMS Blekinge. Klassen benämndes tidigare efter sitt projektnamn A 26. Foto: Saab

Det är en omfattande modernisering som nu kommer att göras. Den innebär att många system ombord ersätts och moderniseras. Det handlar om lednings- och sensorsystem, men de skeppstekniska systemen uppgraderas också.

Flera av de system som installeras på gotlandsubåtarna är samma som de som kommer att finnas på de två nya Blekingeklass-ubåtarna. Dessa byggs just nu och FMV ska leverera dessa till Försvarsmakten.

Gotlandsubåtarna byggdes under åren 1990-1997. Klassen består av tre ubåtar som samtliga tidigare har genomgått enklare modifieringar under den första delen av deras livstid. HMS Gotland och HMS Uppland sjösattes efter halvtidsmodifieringar 2018 och 2019. Nu kommer även HMS Halland att genomgå samma uppgradering.