Ubåtar

Ubåt typ Gotland

När HMS Gotland sjösattes 1995 var den den första ubåten i världen som från början byggdes med luftoberoende maskineri.

Totalt byggdes tre fartyg i klassen. HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland. Dessa fartyg är än idag bland de bästa konventionella ubåtarna i världen vad gäller uthållighet, vapenverkan och smygförmåga.

De svartmålade 60 meter långa ubåtarna är lätta att skilja från Södermanlandklassen. Kan du se hur?

Ubåt typ Södermanland

De två ubåtarna i Södermanlandklassen sjösattes 1987-90. Trots sin ålder har de med hjälp av gradvisa modifieringar hängt med väl i utvecklingen.

De utgör här och nu en viktig del av Sveriges ubåtsförmåga och anses precis som Gotlandsklassen vara en av de bästa ubåtstyperna i världen.

Svartmålad och 60 meter lång precis som en Gotlandsubåt. Kan du se skillnaden?

Första ubåtsflottiljen
Fakta Första ubåtsflottiljen
  • Förkortning: 1.ubflj
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 350
Så har vi räknat