Förmågan att bekämpa pansarfordon stärks

Armén får tillbaka en av sina trotjänare. Pansarvärnsrobot 56 Bill återanskaffas med omgående leverans från Försvarets materielverk, FMV. En ny spränggranat till granatgevären kommer också att levereras 2023. Detta är ett led i arbetet med att stärka förmågan att försvara Sverige.

Soldater i skog.
Soldater i skog.
Robot 56 Bill återinförs i Försvarsmakten. Pansarvärnsroboten avvecklades 2013, men tas nu tillbaka i väntan på ett nyare system. Foto: Försvarsmakten
Soldater i snö.
Granatgeväret Carl Gustaf har använts av Försvarsmakten i årtionden. Nu införs den senaste varianten, granatgevär 18. På bilden syns en tidigare modell. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
General i snö.
Mikael Frisell, brigadgeneral, chef för armémateriel vid Försvarets materielverk FMV. Här med granatgevär 18, eller Carl Gustaf M4. Foto: FMV

Försvarsmakten kommer att införa en modern pansarvärnsrobot inom en nära framtid. Det är ett arbete som FMV bedriver i samarbete med Frankrike och rör systemet Missile Moyenne Portée, MMP. Översatt till svenska betyder ungefär medelräckviddig robot.

– Det är ett system som kommer 2025. För att fylla tomrummet till dess anskaffar vi en nygammal PV-robot, Robot 56 Bill, säger Mikael Frisell, brigadgeneral och chef för armémateriel vid FMV. 

Beprövad robot kommer åter

Robot 56 Bill, eller Bofors infantry light and lethal antitank missile, är en pansarvärnsrobot med medellång räckvidd utvecklad av Bofors. Roboten infördes i Försvarsmakten 1988, men slutade användas 2013. Nu återinförs den. 

– Den är ett beprövat koncept och det är den modernaste varianten av robot med renoverade sikten och lavetter som införs, säger Mikael Frisell. 

En pansarvärnsrobot är som namnet antyder, ett vapen som används mot bepansrade fordon.

– Att den återinförs betyder att armén kan komma igång med att öva taktik och stridsteknik redan nu och vara redo då nästa generation av robot kommer, säger Mikael Frisell. 

Kostnaden för att återinföra Robot 56 Bill är knappt 200 miljoner kronor. 

Ny granat köps in

Det är nu också klart att en ny spränggranat till granatgevären köps in. Granatgeväret Carl Gustaf är ett vapen generationer av värnpliktiga har kommit i kontakt med under utbildningen. 

– Vi håller för närvarande på att införa den senaste varianten av systemet, granatgevär 18, eller Carl Gustaf M4. Systemleverans av granatgevär 18 sker sent 2022 och de nya spränggranaterna ska levereras 2023, säger Mikael Frisell.

Kostnaden för den nya spränggranaten är cirka 300 miljoner kronor. Bakgrunden till anskaffningarna är att Försvarsmakten växer i storlek och att försvarsbeslutet 2020 innebär att fokus skiftats till försvar av Sverige.