30 nya jobb när Försvarsmedicin nystartar

Försvarsmedicincentrum vässar verksamheten och söker nytt folk

Under julhelgerna inleder Försvarsmedicincentrum (FömedC) i Göteborg en omfattande rekrytering till ett 30-tal befattningar av skilda slag. Skälet är att förbandet i och med återetableringen av Älvsborgs amfibieregemente Amf 4 nu ska fokusera på sin huvuduppgift, försvarsmedicinen.

Soldater
Soldater
Sjukhuskompaniet uppställt vid invigningen av Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

– Det blir möjligt eftersom det garnisonsansvar vi hade tidigare har övertagits av Amf 4, förklarar överste Peter Fredriksson, chef för FömedC.

Den nya organisationen består av en stab, en försvarsmedicinsk stridsskola med ansvar för utbildning och övning, en enhet för utveckling och en sjukhusbataljon där sjukhuskompanierna och ett nybildat traumakompani ingår. Dessutom finns en avdelning för flygmedicin i Linköping. 

– Vi lägger stor vikt vid mångfald och jämlikhet i arbetsgruppen och söker både äldre och yngre personal, såväl legitimerad som icke legitimerad och både kvinnor och män, med civila och militära kompetenser, förklarar Peter Fredriksson.