Försvarsmakten hemställer om att få köpa Globaleye

Försvarsmakten har kontaktat regeringen om att inleda anskaffningen av nya radarspanings- och ledningsflygplan. På fredagen lämnades en hemställan in från Högkvarteret om att få köpa in Saabs Globaleye.

Globaleye
Globaleye
Saabs Globaleye är ett flygburet radarspanings- och ledningssystem. Den har en kraftfull radar monterad ovanpå flygplanskroppen. Foto: Saab
Globaleye och jas.
Globaleye kan kommunicera med enheter ur flygvapnet, armén och marinen. Foto: Saab

Försvarsmakten har lämnat en hemställan till regeringen med en formell begäran om ett bemyndigande om att få köpa in det flygburna radarspanings- och ledningssystemet Globaleye. Flygplanen tillverkas av Saab består av en kraftfull radar med utökad räckvidd, Erieye Extended Range, samt en rad avancerade sensorer integrerade på flygplanstypen Global 6000. Den har lång flygräckvidd och tillverkas av Bombardier.

– Det här är ett system som höjer vår förmåga rejält. Det finns ekonomi i materielanskaffningsplanen och vi anskaffar systemet så fort förutsättningarna medger, säger generallöjtnant Johan Svensson, produktionschef.

Försvarsmakten har sedan tidigare budgeterat för att köpa in nya radarspanings- och ledningsflygplan. Den hemställan som nu skickats till regeringen är en start på processen att få köpa in dessa. 

Flygvapnet har i dag två radarspanings- och ledningsflygplan av modell ASC 890. De används flitigt och kommer att behöva ersättas under kommande år.

Saabs Globaleye är utrustat med en kraftfull radar och andra sensorer som ger höjd förmåga till att övervaka luftrummet, havet och marken. Det kan skicka data till enheter i flygvapnet, armén och till marinen. 

Systemet ska även kunna ge stöd till det civila samhället. Det kan bistå med koordinering och ledning av räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor på land eller till sjöss.