Startskottet har gått för etableringen i Kristinehamn

I skogen på Villingsberg skjutfält rullar en Archer fram, stannar till och strax smäller det. Det som kan beskrivas som startskottet för etableringen av artilleriförmågan i syd. På plats fanns representanter från bland annat kommuner, länsstyrelse, FMV, försvarsindustrin och även Arméchefen.
– Vi levererar på försvarsbeslutet och det som är beställt av riksdagen. I en orolig omvärld tillväxer Försvarsmakten och Armén, inom loppet av det kommande halvåret har fyra nya regementen och en flygflottilj invigts, sa Arméchef Karl Engelbrektson.

Archer
Archer
Etablering av artilleriförmåga i södra Sverige är igång Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson
Arméchef Karl Engelbrektson betonade vikten av ökad försvarsförmåga i en orolig omvärld. Foto: Anders Eliasson/Försvarsmakten
Daniel Lagrell, Göran Mårtensson, Mikael Pettersson
Daniel Lagrell, chef på Noraskog kompani. Här tillsammans med Göran Mårtensson, nu GD på FMV men som var chef för A 9 i Kristinehamn vid nedläggningen samt Mikael Pettersson, som då var chef Noraskog kompani. 6027 dagar från ”eldsignalering slut” till att en eldledningsgrupp åter skickade eldsignalering till kompaniet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Chef A 9 och C P 4
Chefen för Artilleriregementet i Boden Magnus Ståhl, ansvarig för artillerifunktionen inom Försvarsmakten, här tillsammans med Skaraborgs regementes chef Stefan Pettersson som har uppdraget att återetablera Bergslagens artilleriregemente. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Stefan Pettersson och Martin Willén
Stefan Pettersson och kommundirektör i Kristinehamn är överens om att det krävs ett gott samarbete i etableringsarbetet. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Sveriges försvarsförmåga ska successivt byggas upp mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. I det senaste försvarsbeslutet har Regeringen beslutat att fem regementen och en flygflottilj ska återetableras som en del i tillväxten av Sveriges försvarsförmåga. Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn är ett av de fem regementena.

– Försvarsbeslutet innebär att Försvarsmakten får en mer uthållig organisation, kan utbilda fler värnpliktiga samt inte minst får en ökad geografisk närvaro i strategiskt viktiga områden. Mitt regemente har fått uppgiften att påbörja uppbyggnaden i Kristinehamn och vi har precis börjat rekrytera de första befattningarna. De kommer tillsammans med vår utvecklingschef vara kärngruppen i etableringsarbetet. En förutsättning för att arbetet ska fungera är ett väl utvecklat samarbete med Kristinehamns kommun och vi har idag bjudit in dem för att de ska få en uppdatering om arbetsläget, sa P 4:s regementschef Stefan Pettersson.

Värnpliktsutbildning

Samtidigt som arbetet med att återetablera regementet pågår så bygger P 4 i Skövde, med stöd av Artilleriregementet i Boden, upp utbildning inom artilleriförmåga i regionen. När regementet i Kristinehamn är på plats ska artilleriutbildningen överföras dit. Det är på Noraskog kompani på P 4 som artillerisoldaterna kommer utbildas och det var vid kompaniets första artilleriskjutning i Villingsberg som de inbjudna fick en presentation om arbetsläget i etableringsarbetet.

– Vårt kompani har haft sin första artilleriskjutning den här veckan som ett led i kompetensutveckling av officerare och anställda soldater. De är sedan redo att börja utbilda inom artilleri när vi nu börjar etablera artilleriet i södra Sverige. Våra första värnpliktiga har ryckt in under sommaren och genomför nu sin grundutbildning, säger Daniel Lagrell som är chef på Noraskog kompani.

Samarbete

Redan tidig samma morgon, innan samlingen på Villingsberg, hade en Archer rullat in i Kristinehamn, något som inte hör till vardagen – än. Det var kompanichef Lagrell som med sin personal samt regementscheferna på Skaraborgs regemente och Artilleriregementet i Boden kom för att träffa representanter för kommun och media. Förutom att få en kort förevisning om Archern fick de en genomgång om läget i etableringsarbetet.