Svensk förbandschef vid Heavy Airlift Wing

Vid en ceremoni i dag skedde det historiska bytet av förbandschef vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing då överste Peder Söderström som förste svensk tog över rollen.

Change of Command i Papa, Ungern
Vid chefsbytesceremonin höll Peder Söderström sitt första tal som chef för HAW. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Change of Command i Papa, Ungern
Vid ceremonin lämnas fanan över till den nya förbandschefen. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
ÖB på besök i ett C-17 plan
Sveriges överbefälhavare Micael Bydén passade på att besöka ett av förbandets Boeing C-17. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten
Arméns musikkår
Firandet inleddes redan dagen innan med en konsert av Arméns musikkår vid torget i Pápa. Foto: Per Forsberg/Försvarsmakten

– Det känns fantastiskt att få leda det här förbandet kommande två år. Samtidigt som jag är både stolt och tacksam att ha fått förtroende att bli förste svenska förbandschef så är jag ödmjuk inför uppgiften. Heavy Airlift Wing är ett komplext förband bestående av tolv nationer och jag ska representera dem alla, säger överste Peder Söderström.

Ceremonin för bytet av chef genomfördes på förbandets hemmabas i Pápa, Ungern. På plats fanns många gäster från medlemsländerna, bland annat Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.
– Heavy Airlift Wing utgör en central förmåga när det gäller att transportera materiel över stora delar av världen och är av stor vikt för samtliga ingående nationer. Att vi nu för första gången får en svensk chef för samarbetet är en kvittens på att vi är en aktör att lita på. Med uppgiften kommer ett stort ansvar, och jag vet att Peder Söderström med personal är redo att axla det ansvaret, säger Micael Bydén.

När överste Peder Söderström nu axlar rollen som chef efter amerikanen överste James S. Sparrow så är det ett välfungerande förband han tar över men en omvärld i förändring kommer skapa utmaningar.
– Efter drygt tio år med flygoperationer över hela världen har HAW utvecklats och fungerar idag mycket väl. Vi skall fortsätta leverera strategisk transport dit våra tolv medlemsländer vill att vi ska flyga, omvärlden förändras och vi med den så därför måste vi kontinuerligt se över vårt sätt att bedriva verksamhet. Jag vill att nationerna skall få ut så mycket som möjligt av de investeringar respektive land gjort i den här verksamheten. Just nu har vi många bra erfarenheter från de Emergency Response uppdrag vi genomförde under förra året för att hämta skyddsutrustning mot Covid-19 samt nyligen avslutad kampanj där vi på kort tid genom frambasering tog hem stor mängd trupp och materiel från Afghanistan. Erfarenheterna ska vi analysera och använda för att ytterligare effektivisera vår verksamhet.

Samarbete sedan 2009

Heavy Airlift Wing har funnits sedan 2009 och är ett multinationellt militärt samarbete som opererar tre transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster. Hemmabasen är Pápa i Ungern. Tolv länder är medlemmar i samarbetet: Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Sverige, Ungern samt USA. Sverige är det land som har näst störst del av flygtimmarna, enbart USA har fler. Förutom besättningsmedlemmar så finns personal i Pápa för exempelvis planering av flyguppdrag, administration samt olika typer av underhåll. Normal längd för tjänstgöring är runt fyra år. Den svenska personalen inom samarbetet tillhör Skaraborgs flygflottilj.