Överlämning av nytt klargöringsfordon till Flygvapnet

Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk (FMV) överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmateriel vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.

Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk, FMV överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmaterial vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.
Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk, FMV överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmaterial vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.
Chefen för verksamhetsområde flygmateriel vid Försvarets materielverk, FMV, brigadgeneral Ingela Mathiasson lämnar stolt över det nya klargöringsfordonen till flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. Foto: Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk, FMV överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmaterial vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.
En jämförelse mellan Flygvapnets nya klargöringsfordon Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 och föregångaren, den så kallade Dallasjeepen. Foto: Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk, FMV överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmaterial vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.
Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström får en genomgång av Flygvapnets nya klargöringsfordon, Mercedes-Benz G300 CDI 6x6, av Peter Källbom som arbetar som systemingenjör för dessa fordon på Försvarets materielverk, FMV. Foto: Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk, FMV överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmaterial vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.
Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström tar emot det efterlängtade nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 och tackar chefen för verksamhetsområde flygmateriel vid Försvarets materielverk, FMV, brigadgeneral Ingela Mathiasson för ett gott samarbete. Foto: Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Den 16 juni genomfördes en ceremoni där Försvarets materielverk, FMV överlämnade nya klargöringsfordon till Flygvapnet. Klargöringsfordonen överlämnades av brigadgeneral Ingela Mathiasson, chefen för verksamhetsområde flygmaterial vid FMV och mottogs av Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström. De nya klargöringsfordonen Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 ersätter de så kallade Dallasjeeparna.
Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström håller ett kort tal för att uttrycka sin glädje över att Flygvapnets nya klargöringsfordon Mercedes-Benz G300 CDI 6x6 nu är överlämnat av FMV till Flygvapnet. Foto: Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

Behovet av nya klargöringsfordon har varit stort under många år, dels på grund av  åldern på de gamla fordonen, de så kallade Dallasjeeparna och dels för att kunna möta utvecklingen inom Flygvapnet. Anskaffningen av nya klargöringsfordon har därför varit en prioriterad fråga för Försvarsmakten.

– Det är en stor ära att för mig att få lämna över de nya klargöringsfordonen idag. Det har varit utmanande men nu har målet på en lång resa nåtts, och vi gjorde det tillsammans, säger brigadgeneral Ingela Mathiasson.

Att de nya klargöringsfordonen nu är överlämnade är vitalt för att Flygvapnet ska kunna möta dagens och framtidens krav på verksamheten. Flygvapenchefen var mycket glad och stolt och tackade FMV för leveransen av ett efterlängtat och viktigt fordon.

– Det är en stor glädje att få motta de nya klargöringsfordonen och jag vill tacka FMV för ett efterlängtat och viktigt fordon. Klargöringsfordonen är helt avgörande för vår operativa effekt och för vår spridningsförmåga. Vårt samarbete är nyckeln till en lyckad leverans. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete i framtiden, säger Carl-Johan Edström.

​Klargöringsfordon används bland annat vid klargöring av flygplan och helikoptrar på flygvapnets baser, exempelvis vid bogsering eller transport av ammunition.

Denna version av terrängbil 15 har utvecklats för att kunna användas i anslutning till flygplanen, det kallas airside. Det ställer särskilda krav på elektroniken i fordonen som även utrustats med bland annat bogseröglor med kamera och varselljus. I en senare modifiering kommer fordonen vidare att anpassas specifikt för uppgifter inom stridsflyg-, helikopter- och transportförbanden.