Luftvärnet får världens mest avancerade luftvärnsrobot

Försvarsmakten tillförs förmågan att skjuta ner ballistiska robotar när Luftvärnssystem 103 Patriot införs. Systemet levereras tillsammans med världens mest avancerade luftvärnsrobot.

En luftvärnsrobot.
En luftvärnsrobot.
Robot 103 B, eller PAC-3 MSE, är framtagen för att kunna skjuta ner fientliga robotar. Foto: Lockheed Martin
Två personer tittar på enn radarskärm.
Från Patriot-utbildning, första omgången, hösten 2018, vid Fort Sill, USA. Kapten Rylander hjälper en kollega i en simulator för operatörsplatserna i stridsledningscentralen. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
En person ger tecken till en annan.
Patriot-utbildning, första omgången, hösten 2018, vid Fort Sill, USA. Mladen Dugonic visar med tecken att kollegan kan fortsätta fälla stödbenen på Patriot-lavetten. Här syns tydligt att lavetten, på vänster sida bakifrån, är laddad med den nya PAC 3 MSE-roboten då det ligger 6 smala tuber där det annars bara ligger två större. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten
Två personer förbereder ett luftvärnssystem.
Från Patriot-utbildning, första omgången, hösten 2018, vid Fort Sill, USA. Menige 1:a klass, Mladen Dugonic monterar antennen innan lavetten höjs, så att man får kontakt med stridsledningscentralen. Foto: Carl Sjöstrand/Försvarsmakten

Ett nytt luftvärnssystem är på väg att införas och de första komponenterna levererades till Sverige under våren. Luftvärnssystem 103 Patriot är den svenska benämningen på Patriot PAC-3, den senaste varianten av patriotsystemet.

Försvarsmakten kommer att använda två typer av robot när Luftvärnssystem 103 Patriot införs. Den ena är Lockheed Martins PAC-3 MSE. De används främst för att bekämpa ballistiska robotar och kryssningsrobotar.

– Den är optimerad för att skjuta ner ballistiska robotar och det här är en förmåga som inte funnits tidigare, säger Joakim Lewin, chef systemanskaffning armémateriel.

Den andra roboten som levereras är Patriot GEM-T, tillverkad av Raytheon.

– Den är mer av en avancerad robot för att bekämpa flygfarkoster av olika slag, säger Joakim Lewin. 

De kommer att få den svenska beteckningen Robot 103 A och B. Patriot GEM-T får benämningen Robot 103 A, Lockheed Martins PAC-3 MSE får benämningen Robot 103 B. Nästa steg i anskaffningen av nytt luftvärn består av test vid Försvarets materielverk (FMV). 

– Vi ska kontrollera att alla delar fungerar tillsammans när vi sätter ihop systemet. Det är sensorer från Saab som ska integreras och fungera tillsammans med det övriga systemet, säger Joakim Lewin. 

Luftvärnssystem 103 ska fungera som en del i ett större nätverk. Det är utrustat med en datalänk, Link 16, som gör att flygplan, fartyg och landfordon kan dela på taktiska bilder och kartor med väldigt liten fördröjning. Man kan även skicka textmeddelanden, bildinformation och tala över två olika röstkanaler. 

I luftvärnsbataljonerna kommer det att finnas två eldenheter med Luftvärnssystem 103, Patriot. Varje eldenhet har en ledningsplats, en radar och tre lavetter. Det går åt mycket ström så det finns även ett kraftigt elverk till varje radar. Enligt det senaste försvarsbeslutet ska två luftvärnsbataljoner utrustas med Patriot.

Det rör sig om ett tekniskt avancerat system. Komplexiteten kan jämföras med att slå ihop systemen som finns i en JAS 39 Gripen med systemen i stridsledningscentralerna och det nationella radarsystemet. 

– Patriot ersätter Hawksystemet som togs i bruk 1963. Det har visserligen moderniserats i flera omgångar, men det är i det närmaste som att jämföra en ”Fältapa” med en Iphone, säger Joakim Lewin. 

Fälttelefonapparat m/37 fick smeknamnet Fältapa och användes av Försvarsmakten under 80 år.  Hawksystemet har benämningen Robotsystem 97 i Försvarsmakten och kommer att avvecklas.

Personal från LV 6 har utbildats på Patriot vid Fort Sill i Oklahoma i USA och är beredda att ta emot systemet när kontrollerna vid FMV är klara.

– Patriot används i dag av 16 länder och det har stora fördelar. Det innebär bland annat att användarna kan dela med sig av olika uppgraderingar, samt att kostnaderna för framtida utveckling delas mellan länderna, säger Joakim Lewin.  

Luftvärnssystem 103 Patriot ska vara fullt implementerat till 2025. Med detta höjs luftvärnets förmåga avsevärt.