Flygvapnet går över till PFAS-fri släckvätska

Flygvapnet har fattat beslut om att gå över till en släckvätska som inte innehåller högfluorerande ämnen, PFAS. Den nya släckvätskan är beslutad att främst nyttjas i Räddningsbil typ två, som nu är under anskaffning och beräknas levereras med start 2022.

De nya räddningsbilarna ska inte använda några släckvätskor som innehåller PFAS.
De nya räddningsbilarna ska inte använda några släckvätskor som innehåller PFAS.
De nya räddningsbilarna ska inte använda några släckvätskor som innehåller PFAS. Foto: FMV

Tidigt i våras fick FMV som är Försvarsmaktens upphandlingsorganisation i uppdrag att hitta en alternativ släckvätska åt flygvapnet – en som inte innehåller högfluorerande ämnen, men som ändå uppfyller Försvarsmaktens krav på släckeffekt.

– Vi har bestämt att inte använda några släckvätskor som innehåller PFAS i de 22 nya räddningsbilarna som kommer nästa år, säger tillförordnad central flygplatschef Göran Modig.

PFAS används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen, till exempel smörjmedel, elektronisk utrustning och textila material med krav på oljeavvisande förmåga. Det finns i släckvätska vid både civila och militära flygplatser, men också inom kommunal räddningstjänst och i fasta släckanläggningar i industrin.

PFAS bryts i princip inte ned i naturen och kan påverka människors och djurs hälsa negativt. Inom EU pågår ett omfattande arbete med regelutveckling för att på sikt begränsa användningen inom unionen av kemiska produkter och varor där PFAS ingår.

– Det är därför viktigt för flygvapnet att hitta lösningar för att begränsa och minimera hanteringen av dessa ämnen. Utmaningen är att de flesta PFAS-fria vätskorna har sämre släckförmåga, men i så fall får vi se över vår taktik, mängd släckvätska och andra parametrar för att klara släckningskraven, säger Göran Modig.