Bataljonen tar stora kliv framåt

Årets Funktions- och bataljonsövning har kantats av snabba väderomslag. Skövde övningsfält har bjudit på klassiskt aprilväder med sol, storm, regn, hagel och snö om vartannat. Det har dock inte hindrat 42:a pansarbataljonen att genomföra övningen med goda resultat.

Värnpliktiga ur Skåningskompani under Funktions- och bataljonsövning 1 i Skövde, 2021.
Avsutten strid för värnpliktiga på pionjärpluton. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Stridsvagnar och stridsfordon under Funktions- och bataljonsövning 1 i Skövde, 2021.
Stridsvagnar och stridsfordon på Skövde övningsfält. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Värnpliktig under Funktions- och bataljonsövning 1 i Skövde, 2021.
Vädret har varit minst sagt varierande under övningen, med allt från strålande sol till snö. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Årets näst sista övning är avslutad och förbandet är nu redo för nästa steg, slutövning Sydfront. Övningen började med att de olika funktionerna övades separat för att i andra delen av övningen gå in i ett bataljonsskede och tillsammans öva olika stridssituationer. Ihop med Södra skånska regementet P 7 har bataljonen övat bland annat anfall över vattendrag, långa anfall med mål på djupet, fördröjningsstrid och anfall med stridsspaning på bredd.

- Sammanslagningen med enheterna ur P 7 har gått väldigt bra. Trots att vi bara samtränat under en övning känner jag redan att vi byggt en förbandsanda tillsammans, säger Fredrik Månsson, bataljonschef.

Både värnpliktiga och anställda soldater har deltagit i övningen och fått öva både anfall och fördröjningsstrid. Trots snabba väderomslag, långa dagar och oväntade moment har övningen gått bra och alla har bidragit med sitt bästa.

- Det har varit en fantastiskt bra träning. De har jobbat på bra där ute och jag är nöjd, säger bataljonschef Fredrik Månsson.

Den närmsta veckan veckan består till största delen av vård och att ta tillvara på de erfarenheter man samlat under övningen. Sen tar förbandet nya tag för att gå in i årets sista övning Sydfront, som även är de värnpliktigas slutövning. Under den här övningen har bataljonen byggt ihop sina pusselbitar och sett till att de fungerar tillsammans, nästa steg under Sydfront blir att öva tillsammans med andra bataljoner för att samträna i brigads ram och öva på de målsättningar som finns där.

- De övergripande målen för Funktions- och bataljonsövningen är uppnådda - vissa med råge. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i och med Sydfront, säger övningsledare Tobias Hagstedt.