Årets övningsserie fortsätter med full fart framåt

Funktions- och bataljonsövningen som dragit igång idag ska se till att 42a pansarbataljonen har uppnått grundläggande förmåga inom sina uppgifter. Anfall över vattendrag, fördröjning och anfallsstrid är några av de moment som ska övas innan det är dags att gå vidare mot slutövning Sydfront senare i vår.

Bataljonschef Månsson under uppstarten av Funktions- och Bataljonsövning 1. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Bataljonschef Månsson under uppstarten av Funktions- och Bataljonsövning 1. Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Efter ett välförtjänt påsklov är regementets anställda och värnpliktiga nu tillbaka på grön mark och laddar inför nästa övning - Funktions- och bataljonsövning 1. Det är den näst sista övningen innan muck och det är nu kompanierna och funktionerna sätts samman till en fungerande enhet för första gången. 

Fokus för övningen ligger på att öva de olika kompanierna tillsammans, inom ramen för en bataljon. Övningen inleds med träning för de olika funktionerna för att sedan övergå till att mer sammanhängande träna hela bataljonen i ett antal stridssiturationer. Grunden i övningen är utbildning, dels av soldaterna som övas men även chefer och instruktörer ska utvärderas och utvecklas över tid. 

- Detta är en utbildande övning vilket innebär att alla har en roll att spela, instruktörer, soldater och chefer, alla har en viktig uppgift att utvärdera och utveckla, säger Fredrik Månsson, bataljonschef. 

Pandemin är, ett år senare, fortsatt närvarande och åtgärder för att för att undvika smittspridning har vidtagits i flera spår.

- I planeringen av övningen har smittspridning varit en risk som vi minimerat, bland annat genom att förstärka hygienmöjligheterna i fält. Vi har också planerat för att undvika att olika grupper blandas, bland annat genom att genomgångar sker utomhus med möjlighet till att hålla bra med avstånd, säger Fredrik.

En viktig del av Försvarsmaktens verksamhet är att öva på att föra väpnad strid. Funktions- och bataljonsövning 1 på P 4 med stöd av andra förband, i huvudsak Södra skånska regementet P 7, är en viktig milstolpe för att nå rätt utbildningsnivå inför årets slutövning Sydfront. Övningen ökar den operativa förmågan hos krigsförbandet som ska vara samövat mot sina huvuduppgifter. 

- När övningen är avslutad är målet bland annat att bataljonen som helhet har uppnått en grundläggande förmåga inom bataljonen huvuduppgift, säger Fredrik.