Luftvärnet på Gotland blir starkare

Luftvärnets Robotsystem 23 har återfått sin forna styrka. För ett antal år sedan ställdes det i materielreserven, men nu har det tagits tillbaka.

Robotsystem 23 som avfyrar luftvärnsrobot
Robotsystem 23 som avfyrar luftvärnsrobot
Eldenhet 23 är den del i Robotsystem 23 som avfyrar luftvärnsroboten. Foto: Saab
Robotvagn
Robotvagn kan bogseras av valfritt dragfordon. Foto: Philip Wilöv/Saab
Robotsystem 23
På robotvagnens tak finns en lavett med sex skjutklara robotar och en utfällbar åtta meter hög mast med eldledningsradar och ir-kamera. Foto: Philip Wilöv/Saab

Robotsystem 23 är ett luftvärn med medellång räckvidd som började utvecklas under 1990-talet och var klart i början av 2000-talet. Ett förband utbildades vid LV 6 i Halmstad, men det infördes aldrig i Försvarsmaktens dåvarande insatsorganisation och dess utrustning hamnade i materielreserven. Nu har det återaktiverats och ska placeras på Gotland.

Den del av systemet som avfyrar luftvärnsroboten är Eldenhet 23, en robotvagn som kan dras av valfritt dragfordon. Inne i vagnen finns plats för stridsledare och skytt, på vagnens tak finns en lavett med sex skjutklara robotar och en utfällbar åtta meter hög mast med eldledningsradar och ir-kamera. Eldenheten kan kopplas samman med centralspaningsradarn Underrättelseenhet 23, men den kan också operera oberoende av denna om så krävs.

Under mars levererade Saab uppdaterade Eldenhet 23 till FMV.

– Nu har systemet testats vid Saab i Karlskoga och det fungerar. Det handlar inte om någon uppdatering som ger ökad förmåga, för lekmannen kan det bäst beskrivas som en service. De har leveranskontrollerats och överlämnats till Försvarsmakten, säger Mikael Frisell, chef för Armémateriel vid FMV.

De genomgångna eldenheterna kommer att ingå i det markbaserade luftförsvaret.

– De blir en förstärkning av luftförsvaret eftersom vi nu får ännu fler tillgängliga enheter. Genom att tillvarata och utnyttja redan befintliga resurser mer effektivt blir detta en del av Försvarsmaktens tillväxt. Uppdateringen av Eldenhet 23 kan tillexempel jämföras med användandet och uppdateringen av robotsystem 15, säger överste Mikael Beck som är chef för Luftvärnsregementet, Lv 6.

Under 2016 återinfördes markbaserad tung kustrobot, robot 15, i Marinen. Systemet återskapades av delar från ett tidigare nedlagt batteri samt delar från avvecklade fartyg.

Det nygamla Robotsystem 23 återinförs nu och kommer att placeras på Gotland.

– Det taktiska utnyttjandet av de uppdaterade enheterna bestäms av chefen för det förband där de underställs. I det här fallet handlar det om Gotlands regemente, P 18, säger Mikael Beck.

Försvarsmakten började utbilda värnpliktiga på systemet 2008.

– I nuläget är det inte aktuellt att utbilda värnpliktiga på systemet. Försvarsmakten kommer att använda de personalresurser som finns och som redan är utbildade på Eldenhet 23, säger Mikael Beck.

Med återinförandet stärks luftförsvaret på Gotland avsevärt.