Flygvapnets nya brandbil kan skjuta vatten genom plåt

Hösten 2022 levereras de första nya brand- och räddningsfordonen till Flygvapnet. Den nya bilen blir ett lyft för flygplatsräddningstjänsten.
– Det ser vi fram emot. Den nya modellen är bättre än de fordon vi har i dag, säger Risto Aatola, som är huvudlärare vid R3 på Luftstridsskolan med placering i Halmstad.

Österrikiska Rosenbauer International AG bygger de nya nya brand- och räddningsfordonen på ett chassi som Scania levererar.
Österrikiska Rosenbauer International AG bygger de nya nya brand- och räddningsfordonen på ett chassi som Scania levererar.
Österrikiska Rosenbauer International AG bygger de nya nya brand- och räddningsfordonen på ett chassi som Scania levererar. Foto: Försvarsmakten

De 22 nya fordonen ersätter dagens räddningsfordon av typ 2 och är på flera sätt ett mer kompetent verktyg. En vattentank på 5 400 liter, två vattenkanoner, värmekamera och en skärsläckare finns ombord. Det sistnämnda kan liknas vid en högtryckstvätt som är så kraftig att strålen kan tränga genom fordonsplåt.

– Med en skärsläckare kan vi skjuta genom plåten och in i motorerna på en C17 Globemaster för att släcka en brand, som exempel, säger Risto Aatola.

Släckaren har också ett skärämne som hjälper till att tränga genom olika material tillsammans med vattenstrålen, om inte vattenstrålen gör det själv.

De nya fordonen har också en funktion som gör att de kan suga upp vatten ur vattendrag när de grupperar utanför de befintliga flygbaserna. Den möjliggör en förmåga som behövs när Flygvapnet grupperar på vägbaser. Funktionen ökar också förmågan att vid behov stödja civilsamhället vid skogsbränder, de nya brandbilarna har också med sig tigersåg för att skära upp bilplåt – något som gör att de kan sättas in vid trafikolyckor.

Österrikiska Rosenbauer International AG bygger de nya fordonen på ett chassi som Scania levererar. Den är av en beprövad modell som finns på flera andra håll i Europa.

– Vi planerar för en bra utbildning här. Det är soldater, en del värnpliktiga, som ska kunna använda den i framtiden, säger Risto Aatola.

Arbetsmiljön för personalen kommer också att förbättras när de nya bilarna levererats. Det handlar om allt från bättre teknik för att styra släckningsarbetet till verktygsfack som sitter i bättre arbetshöjd. Den är också utrustad med en dusch.

– Att brandsoldaterna kan sanera sig efter en släckinsats är en klar förbättring av arbetsmiljön, säger Risto Aatola.

De nya fordonen ersätter Räddningsbil 923 och ska verka tillsammans med räddningsbilar av typ 1 och typ 3. Den nya typ 2 ska också ensam klara beredskapen vid helikopterlandningar. Fordonen kostar totalt drygt 200 miljoner kronor och i den summan ingår också utbildning, reservdelar och dokumentation.