Livgardet och armén fyller 500 år

Den 14 januari 1521 valdes 16 dalkarlar ut för att vakta den blivande konungens liv, Gustav Eriksson Vasa. De följde honom under befrielsekampen mot danskarna och när Gustav Vasa blev kung placerades de som vakter runt slottet. Den här livvakten är ursprunget till dagens Livgarde.

Ceremoni vid Gustav Adolfskyrkan
Ceremoni med kransnedläggning vid Livgardets gamla regementskyrka, Gustaf Adolfskyrkan på Östermalm i Stockholm. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Överste Stefan Nacksten lägger en krans vid minnesstenen vid Gustav Adolfs kyrka på Livgardets 500-årsdag.
Ceremonin för att uppmärksamma Livgardets 500-årsdag genomfördes vid Gustaf Adolfskyrkan på Östermalm i Stockholm. Där finns en av regementets historiska minnesstenar. Minnesstenens inskription i guld belyser de uppoffringar och umbäranden som regementets personal genom historien har fått utså, många gånger plikta med sitt liv för att lösa sin uppgift att skydda Sverige, i flera fall under direkt befäl av kungen i strid. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Överste Stefan Nacksten håller tal vid ceremonin för Livgardet 500 år. Platsen är på Östermalm vid Gustav Adolfskyrkan.
Livgardets chef, överste Stefan Nacksten höll ett tal i Gustaf Adolfsparken på Livgardets födelsedag. Platsen har en särskild betydelse för Livgardet. Dels bekostades och byggdes Gustaf Adolfskyrkan av regementets personal, dels finns en av regementets minnesstenar här. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Idag är Livgardet ett av Försvarsmaktens största och mest mångfacetterade förband med vitt skilda uppgifter - från skarpa insatser och att utbilda värnpliktiga till utbildning inför utlandsuppdrag och militärmusik. Men mest kända är vi än idag för våra blåklädda soldater som fortfarande bevakar de kungliga slotten.

Födelsedagen har vi firat Corona-anpassat genom en ceremoni med kransnedläggning vid Livgardets gamla regementskyrka, Gustaf Adolfskyrkan på Östermalm i Stockholm. Vi har också genomfört ett högtidlighållande i Mora, där vår historia tog sin början. I denna ceremoni deltog arméchefen och delar av musikkår från Livgardet.

Jubileumet kommer också uppmärksammas genom ett antal olika aktiviteter under året, anpassade efter rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens och Försvarsmaktens riktlinjer.

– Under jubileumsåret uppmärksammar vi Livgardets långa historia och firar tillsammans. Vi blickar bakåt för att sedan kunna blicka framåt. Vi måste veta var vi startar vår resa. För nu går resan framåt mot en ny arméorganisation med rasande fart. Och vi är en god bit på väg, säger Livgardets regementschef, överste Stefan Nacksten.

Läs mer: Vår historia - Livgardet 500 år