Beredskapsövning på sjöstridsflottiljerna

I början av veckan genomfördes en intern beredskapsövning vid två av marinens förband. All tillgänglig personal vid Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen beordrades in för att påbörja förstärkt sjöövervakning i Östersjön.

I ett disigt novemberväder lämnar HMS Karlstad örlogshamnen i Karlskrona.
I ett disigt novemberväder lämnar HMS Karlstad örlogshamnen i Karlskrona.
I ett disigt novemberväder lämnar HMS Karlstad örlogshamnen i Karlskrona. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Samtidigt lämnar fartygen från Berga kaj.
...samtidigt lämnar fartygen från Berga kaj. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
311.robotenheten grupperar dolt och kan insätta sjömålsrobotar tillsammans med fartygsförbanden.
311:e robotenheten grupperar dolt och kan insätta sjömålsrobotar tillsammans med fartygsförbanden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Alla delar av flottiljerna övades, såväl militär som civil personal. Foto: Alla delar av flottiljerna övades, såväl militär som civil personal.
Minröjningsfartygen på väg för att söka efter minor i lederna ut till sjöss.
Minröjningsfartygen på väg för att söka efter minor i lederna ut till sjöss. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Under två dygn genomfördes en beredskapshöjning vid Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen. Syftet var att kontrollera så att larmningskedjorna fungerar samt att med kort varsel sätta igång krigsförbanden att lösa tilldelade uppgifter.

– Vi ville dels kontrollera så att larmningskedjorna fungerar och att den personal som kallades in nåddes av informationen. Dessutom påbörjade vi en övning där vi förstärkte sjöövervakningen till sjöss med de enheter som fanns tillgängliga, säger Jon Wikingsson, flottiljchef vid Fjärde sjöstridsflottiljen.

Chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, Kommendör Jon Wikingsson, följde med ut till sjöss för att leda sina förband.
Chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, Kommendör Jon Wikingsson, följde med ut till sjöss för att leda sitt förband. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Omfattande övningar

Såväl Visbykorvetter, underhållsfartyg som minröjningsfartyg kastade loss för att genomföra sjöövervakning i Stockholms södra skärgård och södra Östersjön. Röjdykardivisionen användes för att undersöka  hamnar och möjliga säkra platser för logistikförsörjning. De båda underhållsdivisionerna möjliggjorde att stridsfartygen kunde göra sitt jobb. Till sjöss togs tillfället i akt att öva inslag som ytstrid, skyddstjänst och andra moment fartygen behöver kunna. Dessutom genomfördes en artilleriskjutning från korvetter mot landmål på Tofta skjutfält. Där användes skarp ammunition. Iland grupperade 311:e robotenheten för att kunna sätta in sjömålsrobotar samordnat med fartygen.

– Fördelen med att båda flottiljerna genomförde detta samtidigt är dels att vi kan lära av varandra men också för att kunna agera motståndare till varandra och på så sätt göra övningen mer verklighetstrogen, säger Per Edling, flottiljchef vid Tredje sjöstridsflottiljen.

Korvetten HMS Helsingborg förbereder för losskastning genom att bland annat lasta ombord mat och förnödenheter, kontrollera vapen och sjösurra ombord.
Fartygen förbereder för losskastning genom att bland annat lasta ombord mat och förnödenheter, kontrollera vapen och sjösurra ombord Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Alla delar av förbanden övades

Även personal som inte ingår i fartygens besättningar, militär som civil, kallades in för att bemanna upp staberna och träna förstärkning av högre chefs stab samt landorganisationen i garnisonerna i Karlskrona och på Berga. Båda flottiljcheferna är nöjda med övningens utfall, personalens inställning och initiativförmåga.

– En massa komplexa åtgärder vidtas automatiskt, precis så som det ska vara om vi måste göra detta på riktigt, sammanfattar Per Edling.