Marinen stödjer covid-19-forskningen

Sedan juni genomför Blekingesjukhuset studier kring vård av covid-sjuka i tryckkammare. För att säkerställa kapaciteten ställer marinen upp med den tryckkammare som finns vid Dykeri och navalmedicinska centrum (DNC) i Karlskrona, på samma sätt som tidigare skett när Blekingesjukhusets egen kapacitet inte räckt till.

I tryckkammaren förbereds en patient för tryckbehandling inne i kammaren. Med förberedelser, en timmes behandling och återställning är patienten på plats i cirka 3 timmar.
I tryckkammaren förbereds en patient för tryckbehandling inne i kammaren. Med förberedelser, en timmes behandling och återställning är patienten på plats i cirka 3 timmar. Foto: Försvarsmakten
Utanför finns operatörer som hela tiden övervakar utrustningen.
Utanför finns operatörer som hela tiden övervakar utrustningen. Foto: Försvarsmakten

– För oss handlar det om att erbjuda stöd till samhället för att rädda liv, vilket det här ytterst syftar till. Samtidigt sker det på ett sätt som inte hindrar vår egen verksamhet, säger Magnus Frykvall på Försvarsmakten.

Behandling av inflammationer med hjälp av tryckkammare och syrgas är en vedertagen metod, men man har ännu inte kunnat dra några säkra slutsatser om effekterna vid covid-19-behandlingar. Det förklarar Johan Douglas som är dykläkare och leder studierna vid Blekingesjukhuset.

– Behandlingar och studier görs på två ställen i Sverige, och vi siktar även på samarbete med tyska och norska forskare. Ännu har vi inte haft möjlighet att behandla tillräckligt många för att kunna visa resultat, säger han.Projektet leds av Karolinska Institutet i Solna.

Dykeri och navalmedicinsk centrum och Region Blekinge har sedan många år ett avtal där Blekingesjukhusets patienter har möjlighet till behandling i Försvarsmaktens tryckkammare. Det gäller bland annat patienter med svåra mjukdelsinfektioner, diabetesfotsår, dykarsjuka eller rökförgiftningar. Det är genom det avtalet som även patienter med covid-19 kan bli aktuella för behandling hos DNC.