Marinen förstärker

Rekordintagning på specialistofficersutbildningen

I veckan har Sjöstridsskolan startat årets specialistofficersutbildning och antalet kadetter är fler än någon gång tidigare. Årets kull består av 110 elever varav fem går en reservofficersutbildning.
– En mycket välkommen förstärkning, säger marinchef Ewa Skoog-Haslum.

SOU 20-21 startar hos Sjöstridsskolan i Karlskrona med rekordmånga elever. Marinchef Ewa Skoog-Haslum hälsar kadetterna välkomna.
SOU 20-21 startar hos Sjöstridsskolan i Karlskrona med rekordmånga elever. Marinchef Ewa Skoog-Haslum hälsar kadetterna välkomna.
Marinchef Ewa Skoog-Haslum hälsar kadetterna välkomna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
SOU 20-21 startar hos Sjöstridsskolan i Karlskrona med rekordmånga elever. Marinchef Ewa Skoog-Haslum hälsar kadetterna välkomna.
110 kadetter startade i måndags sin utbildning till specialistofficerare. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Förbanden nominerar soldater och sjömän till utbildningen, och tidigare har det fortfarande funnits platser kvar när utbildningen har dragit igång. Men så ser det alltså inte ut i år. Skolan har gjort ett överintag i år då behovet av återväxt är stort. Alla sökande med behörighet har antagits.

– Det finns nog flera olika anledningar till varför det är så många som väljer att starta sin utbildning just i år, men oavsett vilket, så är det mycket positivt för marinen. Varenda en behövs, säger Henrik Ramner, chef på officerslinjen på Sjöstridsskolan.