Beredskapsinsats i Östersjön och på Gotland

Försvarsmakten har inlett en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i östersjöregionen.

Försvarsmakten genomför just nu en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Försvarsmakten har genomfört en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i Östersjöregionen.
Delar ut Gotlands regemente är en del av beredskapsinsatsen som genomförs i Östersjön och på Gotland. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Försvarsmakten har genomfört en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i Östersjöregionen.
Delar ut Gotlands regemente är en del av beredskapsinsatsen som genomförs i Östersjön och på Gotland. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Försvarsmakten har genomfört en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i Östersjöregionen.
Enheter från armé, flyg och marinen ingår i beredskapsinsatsen som pågår i östersjöområdet. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Försvarsmakten har genomfört en beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön. Anledningen är den omfattande militära verksamheten som pågår i Östersjöregionen.
Enheter från armé, flyg och marinen ingår i beredskapsinsatsen som pågår i östersjöområdet. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Vi lever i en orolig tid, den globala säkerhetsmiljön genomgår många förändringar och vi ser ett försämrat säkerhetsläge i närområdet.
–  Det pågår omfattande militär verksamhet i östersjöregionen, både från rysk och från västlig sida, på ett sätt som i vissa delar inte upplevts sedan kalla krigets dagar, säger Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist.

Övningsverksamheten är i större utsträckning mer komplex och mer snabbt uppkommen än tidigare. Coronapandemin har också medfört en ökad oro och osäkerhet globalt. Läget är sammantaget mer instabilt, mer konfliktfyllt och svårare att förutse. Den aktuella händelseutvecklingen i Belarus påminner oss om detta.

Fokus för beredskapsinsatsen är att förstärka sjöövervakningen i Östersjön till havs och från luften. Dessutom ökas den militära närvaron på Gotland.
–  Försvarsmakten har beredskapsverksamhet dygnet runt, året om och vi gör kontinuerliga bedömningar och anpassar vår verksamhet efter rådande läge. Vissa operationer är synliga medan andra inte är det, säger Jan Thörnqvist.

Försvarsmaktens bedömning är att risken för ett militärt angrepp mot Sverige just nu är låg men det svårförutsägbara säkerhetsläget i vårt närområde ställer höga krav på vår tillgänglighet och beredskap. Vi följer, vi anpassar och vi väljer metoder i vårt sätt att möta omvärldsläget.