Samövning med franska flottan

Att bygga säkerhet tillsammans med andra i vårt närområde är en av byggstenarna i svensk försvarspolitik. För drygt en vecka sedan genomförde svenskt stridsflyg och franskt stridsflyg baserat på franskt hangarfartyg en samövning i och omkring svenskt territorium.

200319--20 Samövning med franska flottan. Svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale.
200319--20 Samövning med franska flottan. Svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale.
Svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale i samövning. Foto: Försvarsmakten
200319--20 Samövning med franska flottan. Svenska Jas 39 Gripen och franska Rafale.
Foto: Försvarsmakten

Inom samarbetet i den Europeiska unionen blir det europeiska militära samarbetet allt viktigare. För att öka vår förmåga att samverka med andra europeiska länder övar vi såväl med flera andra länder som med enskilda länder. Fokus är att samöva operativa förmågor, oberoende av geografi för att kunna möta olika utmaningar i en osäker framtid.

Ett fredligt, säkert och stabilt norra Europa kräver internationella samarbeten. Östersjön är och ska förbli ett öppet hav för alla länder. Detta ligger i EU:s och i alla Östersjöländers intresse.

Under de två dagar övningen genomfördes ingick även samverkan med ett franskt hangarfartyg – Charles De Gaulle. Målsättningen var att de svenska stridsflygen skulle fingera fiende och målsättningen var att bekämpa fartyget.

− Den första övningsdagen genomfördes i danskt luftrum väster om Jylland med bra samverkan mellan franska och danska flygstridsledare. Den danska incidentberedskapen, i form av två F-16, eskorterade oss in i övningsområdet där vi senare leddes av fransk E-2C. Samverkan fungerade väldigt bra och övningen genomfördes med gott resultat, säger Johan Jeppsson från TU JAS, taktikutvecklingsavdelningen för Jas 39 Gripen.

Tillsammans för operativ effekt

Under den andra övningsdagen, som genomfördes i svenskt luftrum med ledning av svensk flygstridsledning, utgick den planerade lufttankningen från en fransk tanker på grund av rådande Coronapandemi. Denna dag fingerade fransmännen fiende, där de hade som uppgift att luftförsvara ett punktmål som svenskt stridsflyg skulle slå ut med precisionsstyrda bomber.

− Tyvärr kunde vi inte genomföra den planerade lufttankningen, men de franska Rafale-flygplanen kunde tanka från varandra, en så kallad buddy refueling. Detta gjorde att vi fick till ett bra övningsutbyte enligt vår planering.

− Jag upplever fransmännen som mycket professionella och det har gått väldigt bra att planera och genomföra övningen tillsammans med dem. Internationell samverkan där vi ska lösa gemensamma operationer ger operativ effekt till våra förband, avslutar Johan Jeppsson.