Duell under ytan

I dag är alla länder beroende av ständiga handelsflöden som inte får brytas, då uppstår snabbt en brist när det som finns i lager tar slut. Det mesta av det vi behöver kommer med fartyg som anlöper våra hamnar. En av marinens uppgifter är att se till att sjöfarten fortsätter fungera trots en kris. Ett effektivt sätt att störa detta är att minera inloppen till våra stora hamnar. Minröjningsfartygen övar ständigt på att bli bättre på att hitta saker under vattnet.

Minröjningsfartyget HMS Vinga är ett av fem liknande fartyg i svenska marinen.
Minröjningsfartyget HMS Vinga är ett av fem liknande fartyg i svenska marinen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sonarbefälet manövrerar försiktigt undervattensfarkosten från stridsledningscentralen.
Sonarbefälet manövrerar försiktigt undervattensfarkosten från stridsledningscentralen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Via radio rapporterar signaturgruppen resultatet av hur bra man uppträder vid minan.
Via radio rapporterar signaturgruppen resultatet av hur bra man uppträder vid minan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det fina vårvädret fortsätter och Blekingeskärgården börjar vakna till liv. Enstaka fritidsbåtar och fiskare rör sig i kustbandet. På en av fjärdarna ligger minröjningsfartyget HMS Vinga helt stilla. Under vattnet pågår dock en febril aktivitet som inte syns eller märks, med både undervattensfarkoster och röjdykare.

Dykarna är tillbaka i båten efter ett övningsmoment nere på botten.
Dykarna är tillbaka i båten efter ett övningsmoment nere på botten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En kamera på botten filmar hur dykaren agerar framme vid minan.
En kamera på botten filmar hur dykaren agerar framme vid minan. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Dykare och undervattensfarkoster

Sjöminor söker man efter med sonar, ett riktbart ekolod som med hjälp högfrekventa ljudpulser skapar en bild av botten. När en mina hittas kan man med hjälp av obemannade undervattensfarkoster eller dykare försiktigt närma sig och identifiera vad det är. Både dykarna och farkosten kan sedan lägga en egen sprängladdning nära minan och oskadliggöra den, utan att minan detekterar att något är nära. Dykare används i första hand där det är trångt och grunt och farkoster på stora djup.

Undervattensfarkosten görs klar för sjösättning.
Undervattensfarkosten görs klar för sjösättning. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Undervattensfarkosten sjösätts.
Undervattensfarkosten sjösätts. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Johan Granqvist är fartygschef på HMS Vinga.
Johan Granqvist är fartygschef på HMS Vinga. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Minan -ett avancerat vapen

Det är duellen mellan mina och minröjare som denna vårdag övas om och om igen. Utlagda på botten ligger nämligen flera minsensorer som registrerar hur dykare och farkoster beter sig. En modern mina använder en kombination av sensorer för att upptäcka och spränga det fartyg man vill åt. Fartygsbuller, magnetik och tryckförändringar i vattnet är de vanligaste men det finns även andra. Självklart finns inga sprängladdningar på minorna men sensorerna är de samma som på skarpa minor. Framför skärmar iland, i närheten av fartyget, finns personal från Marinbasens signatur- och vapenkontrollpluton som är specialister på minsensorer:

– Vi övervakar hur fartygen, undervattensfarkosterna och dykarna jobbar vid minsensorerna. Skulle de göra något som aktiverar minan så meddelar vi dem. De får då en direkt feedback och kan på så sätt bli ännu bättre, säger Henrik Bjarting som är ställföreträdande plutonchef.

Från land analyseras hur dykare och undervattensfarkoster rör sig vid minornas sensorer.
Från land analyseras hur dykare och undervattensfarkoster rör sig vid minornas sensorer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Effektiva och svåra att försvara sig mot

 Med relativt enkla medel skulle en fiende kunna ställa till med mycket problem genom att använda sjöminor. Minor kan enkelt fällas från de flesta båtar och fartyg, utan att det märks.

– Ett minsprängt fartyg utanför Göteborgs hamn eller vid Öresundsbron skulle få mycket stor påverkan på sjöfarten och tvinga oss till tidsödande minröjningsinsatser. Vi lägger därför ner mycket tid på att verkligen bli duktiga på att hitta och oskadliggöra minor, avslutar Johan Granqvist som är fartygschef på HMS Vinga.