Utvecklande krigsbasvecka i Vidsel

Parallellt med den omfattande pandemin pågår verksamheten vid Norrbottens flygflottilj, F 21, i stort sett precis som vanligt. Trots begränsningar i och med de åtgärder som genomförts i kölvattnet av Covid-19 har den planerade krigsbasveckan genomförts på flottiljens sidobas i Vidsel under vecka 13.
– Även om vi alla påverkas av situationen på något sätt är det viktigt att komma ihåg att vi har en beredskap att hålla och uppgifter att lösa över tid. Därför måste vi fortsätta att öva och upprätthålla vår förmåga, både själva och tillsammans med andra. Under onsdagen genomfördes ett så kallat Cross Border Training-pass med finska flygvapnet över svenskt luftrum så även om gränserna till våra grannländer är stängda på marken så fortsätter vi att öva tillsammans i luften, säger flottiljchefen överste Claes Isoz.

211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Två Jas 39 Gripen taxar ut för att genomföra dagens sista uppdrag från Vidselbasen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Piloten kontrollerar sitt plan innan det är dags att kliva upp i cockpit. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
"Det är en otroligt skön stämning här på plats och alla är otroligt professionella och hjälps åt på alla sätt. Det smäller bara till så är man klar. När piloten hoppar in och man får höra att allt ser bra ut och inget avviker från det normala då känns det riktigt bra. När man ser planet rulla iväg längs taxibanan känner man att man åstadkommit något." säger Erik Lundqvist, värnpliktig flygmekaniker under utbildning. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
En av rekryterna hjälper till att hänga Jaktrobot 99 Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
"Det är viktigt att rekryterna får uppleva skillnaden mellan att verka från huvudbas i Luleå jämfört med att verka från Vidsel. Allt blir mer komplicerat här. Det är större ytor, längre transportsträckor och längre ledtider vilket innebär att man måste planera noggrannare och ha med sig mer utrustning." säger Kapten Dan Holmgren, till vardags plutonchef vid 31:a flygunderhållskompaniet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Fredag 4 oktober anlände de 6 svenska Jas 39 Gripen till Rissala Air Base i Kuopio för att delta i den finska försvarsövningen Ruska 19. Dagen bjöd på kraftiga vidar och snöblandat regn. 

Chefen för 211:e stridsflygdivisionen, major Daniel Jannerstad, presenterar Gripen för media på mediadagen
"Jag är supernöjd. Det har gått jättebra på så sätt att det inte har varit helt friktionsfritt - så vi har fått chansen att lära oss massor. När man övar på krigsbas behöver man sällan simulera problem eller friktioner, de tenderar att dyka upp ändå och utifrån detta får man sen chans att dra viktiga lärdomar. Men trots det har vi löst problemen, fått upp planen i luften och levererat verkan, precis som vi ska" berättar major Daniel Jannerstad, chef för 211:e stridsflygdivisionen. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Officer och rekryter hjälps åt att hänga en Jaktrobot 99 Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
På väg till "kontoret". Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Rekryter laddar automatkanonen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Full fart. När planet landat och ställt upp efter ett flygpass påbörjas arbetet inför nästa pass. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Efter landning bär det av mot de utspridda plattorna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Två Jas 39 Gripen som precis landat in på Vidselbasen Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet genomförde krigsbasvecka i Vidsel vecka 13
Allt klart. Dags för avfärd. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överste Claes isoz, flottiljchef för Norrbottens flygflottilj F 21
"Även om vi alla påverkas av situationen med Covid-19 på något sätt är det viktigt att komma ihåg att vi har en beredskap att hålla och uppgifter att lösa över tid. Därför måste vi fortsätta att öva och upprätthålla vår förmåga, både själva och tillsammans med andra. Under onsdagen genomfördes ett så kallat Cross Border Training-pass med finska flygvapnet över svenskt luftrum så även om gränserna till våra grannländer är stängda på marken så fortsätter vi att öva tillsammans i luften." säger flottiljchefen överste Claes Isoz. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

F 21 har sin huvudbas på Luleå Kallax flygplats med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. Under vecka 13 flyttade 211:e stridsflygdivisionen och 31:a flygunderhållskompaniet verksamheten till Vidselbasen där man verkade från de spridda klargöringsplatser som ligger en bit ifrån banan – det man brukar benämna ”bakom”.

Att man flyttade verksamheten till Vidsel under veckan hade ingen koppling till Covid-19 utan var planerat sedan länge.

– Deltagarna under krigsbasveckan jobbar till vardags tillsammans på flottiljen så ur smittsynpunkt blir det ingen skillnad. Snarare minskar risken i och med att man håller sig för sig själva och inte träffar andra på samma sätt, säger Claes Isoz. 

Värnpliktiga flygmekaniker under utbildning

I årets kull av rekryter finns 22 flygmekaniker som nu för första gången får genomföra verksamhet på annan plats och under mer komplicerade förhållanden. Kapten Dan Holmgren, till vardags plutonchef vid 31:a flygunderhållskompaniet ledde kompaniets verksamhet på plats. Trots att de var tvungna att bedriva verksamheten på ett lite annorlunda sätt med hänsyn till det rådande läget i omvärlden var han mycket nöjd.

– Under den här veckan har vi bakat in rekryterna i de olika grupperna tillsammans med två officerare i varje grupp. Krigsbasveckan är ett viktigt försteg både kunskaps- och erfarenhetsmässigt inför slutövningen som sker under Aurora 20 i maj. Vi har fokuserat på att få utbildningen rätt och har därför gått ganska lugnt och metodiskt till väga under veckan. Under Aurora kommer de självklart få öva mer fullt ut, köra mer fordon och uppträda mer taktiskt och skyddat än vad de gör idag.

– Det är viktigt att de får uppleva skillnaden mellan att verka från huvudbas i Luleå jämfört med att verka från Vidsel. Allt blir mer komplicerat här. Det är större ytor, längre transportsträckor och längre ledtider vilket innebär att man måste planera noggrannare och ha med sig mer utrustning. 

”Fantastiskt lärorikt”

En av rekryterna på plats på Vidselbasen är Erik Lundqvist från Luleå som gör värnplikten som flygmekaniker. Nu har han och några andra värnpliktiga tillsammans med två officerare hängt fyra stycken Jaktrobot 99 och laddat automatkanonen på ett Jas 39 Gripen.

– Under vecka tolv övade vi rörlig klargöring för första gången inne på flottiljen och nu gör vi samma sak fast här i Vidsel. Här har vi en flygtekniker och en hjälpmekaniker som ska se till att maskinen är redo att flyga. Flygteknikern går varvet runt planet och ser så att allt är ok och mekanikern brukar hjälpa till att tanka och kontrollera kabinen så att säkerhetsfunktioner så som raketstolen fungerar som de ska.

Och hur är det att verka på en krigsbas jämfört med huvudbasen?

– Det är fantastiskt lärorikt. Här har du inte tryggheten i hangarer och tillgång till materiel på samma sätt utan här blir konsekvenser av eventuella friktioner tyngre. Det blir en helt annan sak.

Han är en av de rekryter som siktar på att fortsätta som flygmekaniker efter avslutad utbildning.

– Jag vill självklart fortsätta med det här. En sak jag uppskattar med den just den här tjänsten är att man får delta i den vardagliga flygverksamheten. Och det är skarp tjänst varje dag.  

Nöjd divisionschef

Under veckan har piloterna från 211:e stridsflygdivisionen flugit fyra pass varje dag. Under onsdagen genomfördes även ett CBT-pass (Cross Border Training) tillsammans med finska flygvapnet i luftrummet över norra Sverige. CBT genomförs i stort sett på veckobasis tillsammans med både norskt och finskt flyg.

– Jag är supernöjd. Det har gått jättebra på så sätt att det inte har varit helt friktionsfritt - så vi har fått chansen att lära oss massor. När man övar på krigsbas behöver man sällan simulera problem eller friktioner, de tenderar att dyka upp ändå och utifrån detta får man sen chans att dra viktiga lärdomar. Men trots det har vi löst problemen, fått upp planen i luften och levererat verkan, precis som vi ska, berättar major Daniel Jannerstad, chef för 211:e stridsflygdivisionen.