Nattöppet på sjömacken

För närvarande övar ett 30-tal fartyg och båtar ubåtsjakt i vattnen utanför Göteborg. Korvetter, minröjningsfartyg och bevakningsbåtar tränar på att hitta ubåtar och undervattensmål som rör sig under ytan. För att möjliggöra att fartygen kan stanna så lång tid i övningsområdet som möjligt finns stödfartygen HMS Trossö och HMS Carlskrona.

HMS Ulvön på väg in att förtöja utanpå Carlskrona. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Efter en del manövrerande ligger Ulvön till slut tryggt förtöjd. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
På pumpen ställer man in hur mycket bränsle som ska föras över och hur fort det ska gå. För säker hets skull finns olika övervakningssystem som stannar tankningen om något skulle gå fel. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det är alldeles mörkt och rejält kallt i vinden. HMS Carlskrona ligger till ankars norr om Marstrand. På väg in att förtöja utanpå henne är minröjningsfartyget HMS Ulvön som behöver bunkra diesel, det vill säga tanka.

På pumpen ställer man in hur mycket bränsle som ska föras över och hur fort det ska gå. För säker hets skull finns olika övervakningssystem som stannar tankningen om något skulle gå fel. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Fredrik Linder är fartygschef på HMS Carlskrona:

— Vi kan förse andra fartyg med drivmedel på olika sätt. Dels genom att man helt enkelt förtöjer utanpå oss när vi ligger stilla, som nu. Men vi kan också föra över drivmedlet genom en slang som släpas efter Carlskrona och som det andra fartyget kopplar in sig på. Detta görs samtidigt som fartygen sakta rör sig genom vattnet.

Ett multiverktyg

HMS Ulvön manövrerar sig nära och trots en del vind och lite sjögång ligger fartygen snart ihopkopplade. Bränsleslangen förs över och pumparna startas. Efter en stund är Ulvöns bränsletankar fyllda. Hon kastar loss och beger sig ut i mörkret igen. Att ha möjlighet att fylla på bränsle så här istället för att behöva köra flera timmar in till närmaste kaj sparar mycket värdefull övningstid.

Förutom att vara sjömack har HMS Carlskrona även reservdelsförråd och teknisk expertis ombord som kan hjälpa till om något skulle gå sönder på de övriga fartygen. Dessutom finns möjlighet att landa helikopter och ha en stab ombord. Slutligen är hon också utbildningsfartyg. Ombord finns nämligen värnpliktiga som följer med och får en inblick i jobbet till sjöss i flottan.