Kirurgitropp övar i nedre Norrland

Som en del i en större övning i nedre Norrland befinner sig en kirurgitropp ur första sjukhuskompaniet i Härnösand. Här har troppen övat och samverkat med Västra Norrlandsregionen, polis, ambulans och hälso- och sjukvårdspersonal lokalt och regionalt.

Skadeplatsen var rörig och blodig under samövning med polis, ambulans och räddningstjänst Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Ambulans transporterade de värst skadade direkt till kirurgitroppen Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Som genast satte igång att undersöka patienten. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Moment från rekognosering av tomma lokaler för etablering av fältsjukhus Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kirurgitroppen låg vackert inbäddad i snö bakom Härnösands gamla sjukhus och bredvid Mammografibussen Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Besökarna fick bl a se intensivvårdsenheten. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Både äldre och yngre trivdes vid förevisningarna. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Ett operationslag arbetar sida vid sida. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Teamet diskuterar efter en första undersökning av en skadad patient. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Pizzorna de fick smakade bra efter en lång övningsdag. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Pizzabagaren belönades med en sköld. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Karin Sillén och Carl Skepp var nöjda efter övningen. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Olika sjukvårdsmoment har genomförts. Det har varit bra dagar med intressanta uppdrag och övningar.

– Det har gått över förväntan med tanke på hur kort planeringstiden varit. Kirurgitroppen har fått ut mycket av övningen och bland annat har vi slipat på våra interna rutiner, säger Carl Skepp som varit övningsledare. Vi har även haft förmånen att samla med civila blåljusmyndigheter vilket alltid är lärorikt. Och vi är mycket tacksamma för det stöd vi fått av Norra Militärregionen och Västernorrlandsgruppen samt från Region Västernorrland, fortsätter Carl.

Det har bland annat genomförts en masskadeövning i hamnen i Härnösand tillsammans med polis, räddningstjänst, ambulans och region Västernorrland. Skademarkörerna var hemvärnspersonal ur Västernorrlandsgruppen. De svårast skadade personerna transporterades till kirurgitroppen som stod beredda att ta emot. Alla som deltog var nöjda vid efterföljande erfarenhetsutbyte och tyckte det var en värdefull övning. Chefen Försvarsmedicincentrum överste Peter Fredriksson, besökte också kirurgitroppen och masskadeövningen, och han var mycket nöjd och tackade alla inblandade. Och som grädde på moset blev kirurgitroppen efter övningen bjudna på 25 pizzor från en lokal pizzeria.

På lördagen hade kirurgitroppen en lite udda och intressant uppgift. Ordern gick ut på att inspektera Härnösands gamla sjukhus, som till största del står tomt och göra det till ett traumasjukhus med sin egen personal, utrustning, materiel, sjukvårdsförnödenheter med mera. De skulle bedöma och redovisa hur många operationsenheter, intensivvårdsplatser, sängar, patienter med mera som fick plats och var det skulle placeras. Vad det finns för befintliga förutsättningar och vad som behöver kompletteras. Till det kommer all logistik för hur ett bra och praktiskt omhändertagande skulle kunna se ut och hur lång tid det skulle ta för troppen att iordningställa och ta emot skadade. Till deras hjälp och vägledning fanns en person med lång erfarenhet och kunskap om sjukhusets verksamheter, lokaliteter samt infrastruktur från Region Västernorrland.

– Det har varit väldigt givande ur många aspekter men framför allt att vi fick testa något nytt som rekognosering i befintlig byggnad för etablering av fältsjukhus, tycker kirurg Karin Sillén som var en av de övade.

Det var många som var intresserade av hur en kirurgitropp fungerar när det på söndag gjordes ett övningsuppehåll. Verksamheten förevisades med olika stationer med skademarkörer ur Västernorrlandsgruppens hemvärnspersonal. Stationerna var traumahändertagande, operation och intensivvård där personalen berättade vad de gjorde och svarade på frågor.

Nu börjar kirurgitroppens övning i Härnösand närma sig sitt slut. Packning av all utrustning och hemtransport pågår. Sammantaget är det många fina och lärorika minnen och upplevelser troppen tar med sig hem. Och den händelse som alla är överens om satte guldkant på vistelsen var de goda pizzorna som den snälla pizzabagaren bjöd på.