Finsk-svensk verkan i målet

Under den gångna veckan genomfördes artilleriövningen North 19 i finska Rovajärvi. I övningen deltog dessutom två värnpliktiga eldledargrupper från svenska Artilleriregementet. Övningen innehöll större artilleri som haubits och raketer men också 8- och 12-centimeters granatkastare. I flera av övningsmomenten riktade de svenska eldledningsgrupperna artilleri från tredje jägarkompaniet som tillhör Kajanlands brigad.

Finsk artilleripjäs avlossar ett skott
Det finska artilleriet kunde eldledas av två värnpliktiga eldledningsgrupper (E-grupper) från Artilleriregementet. Foto: Finlands försvarsmakt
Överstelöjtnant Marko Leppänen är chef Kajanlands artilleriregemente.
"Vi jobbar tillsammans - sida vid sida", sa överstelöjtnant Marko Leppänen, chef för Kajanlands artilleriregemente. Foto: Finlands försvarsmakt
Finska och svenska soldater tillsammans
Tack vare liknande kultur och tillvägagångssätt är det oftast enkelt att samarbeta. Foto: Finlands försvarsmakt
Finskt raketartilleri
Förutom de mindre granatkastarna använder Finland även haubits och raketartilleri. Foto: Finlands försvarsmakt

Den finska övningen North är årligen återkommande. Övningen fokuserar på bekämpning med sammansatta förband med bland annat artilleri och olika mekaniserade förband. Som en del i det finsk-svenska försvarssamarbetet deltog även Sverige med personal från Artilleriregementet.

– Jag var särskilt intresserad av de svenska soldaternas förmåga att verka under utmanande förhållanden, säger brigadgeneral Tuomo Repo.

I Kajanalands brigad utbildas bland annat jägarsoldater, artillerisoldater, pionjärsoldater, signalister, och fordonsförare. Utbildningen fokuserar på att utbilda trupper till att behärska de särskilda förhållandena som råder i Norra Finland. Brigadens område omfattar Norra Karelen, Norra Savolax, Kajanaland och Norra Österbotten. Brigaden har cirka 500 kontinuerligt tjänstgörande, cirka 4 000 värnpliktiga och cirka 90 övriga anställda.

Från den svenska sidan är det värdefullt att träffas, samarbeta och utbyta erfarenheter på alla nivåer. Att uppträda tillsammans, öva och i slutändan kunna genomföra gemensamma operationer är en av målsättningarna för det finsk-svenska försvarssamarbetet.

En av de viktigaste sakerna med det finsk-svenska samarbetet är den öppna kommunikation som råder och en sak är säker – det var inte sista gången svenska soldater sågs i en finsk övning och vice versa.