Finsk-svensk verkan i målet

Under den gångna veckan genomfördes artilleriövningen North 19 i finska Rovajärvi. I övningen deltog dessutom två värnpliktiga eldledargrupper från svenska Artilleriregementet. Övningen innehöll större artilleri som haubits och raketer men också 8- och 12-centimeters granatkastare. I flera av övningsmomenten riktade de svenska eldledningsgrupperna artilleri från tredje jägarkompaniet som tillhör Kajanlands brigad.

Finsk artilleripjäs avlossar ett skott
Finsk artilleripjäs avlossar ett skott
Det finska artilleriet kunde eldledas av två värnpliktiga eldledningsgrupper (E-grupper) från Artilleriregementet. Foto: Finlands försvarsmakt
Överstelöjtnant Marko Leppänen är chef Kajanlands artilleriregemente.
"Vi jobbar tillsammans - sida vid sida", sa överstelöjtnant Marko Leppänen, chef för Kajanlands artilleriregemente. Foto: Finlands försvarsmakt
Finska och svenska soldater tillsammans
Tack vare liknande kultur och tillvägagångssätt är det oftast enkelt att samarbeta. Foto: Finlands försvarsmakt
Finskt raketartilleri
Förutom de mindre granatkastarna använder Finland även haubits och raketartilleri. Foto: Finlands försvarsmakt

Den finska övningen North är årligen återkommande. Övningen fokuserar på bekämpning med sammansatta förband med bland annat artilleri och olika mekaniserade förband. Som en del i det finsk-svenska försvarssamarbetet deltog även Sverige med personal från Artilleriregementet.

– Jag var särskilt intresserad av de svenska soldaternas förmåga att verka under utmanande förhållanden, säger brigadgeneral Tuomo Repo.

I Kajanalands brigad utbildas bland annat jägarsoldater, artillerisoldater, pionjärsoldater, signalister, och fordonsförare. Utbildningen fokuserar på att utbilda trupper till att behärska de särskilda förhållandena som råder i Norra Finland. Brigadens område omfattar Norra Karelen, Norra Savolax, Kajanaland och Norra Österbotten. Brigaden har cirka 500 kontinuerligt tjänstgörande, cirka 4 000 värnpliktiga och cirka 90 övriga anställda.

Från den svenska sidan är det värdefullt att träffas, samarbeta och utbyta erfarenheter på alla nivåer. Att uppträda tillsammans, öva och i slutändan kunna genomföra gemensamma operationer är en av målsättningarna för det finsk-svenska försvarssamarbetet.

En av de viktigaste sakerna med det finsk-svenska samarbetet är den öppna kommunikation som råder och en sak är säker – det var inte sista gången svenska soldater sågs i en finsk övning och vice versa.