Bara tjejer på Military Weekend

Military Weekend är en kort helgkurs där deltagarna får pröva på soldatlivet. Kurserna bedrivs på olika håll i landet. Man behöver rekrytera fler kvinnor till Försvarsmakten och genom att ibland ha genomgående kvinnor, denna gång även bland befälen, hoppas man att flera ska ta steget och söka till kurserna och i förlängningen till Försvarsmakten.

Utrustningen kontrolleras inför hopp från övningstornet. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Avdelningen indelades i grupper med en gruppchef. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Här prövar man på att sända information med Radio 180. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Det gäller att dra åt remmarna på fallskärmsselen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Snyggt genomfört uthopp. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Deltagarna var i blandade åldrar mellan 19 och 49 år. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Matilda Strömberg från Livgardet instruerar hur man skjuter med Ak 5. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Instruktörerna bjöd på en liten uppvisning i stridsteknik. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Emma Hansson får pröva stridsutrustningen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten
Fysisk träning viktig för soldater, här genomförs Beep-test. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Military Weekend (MW) med enbart kvinnliga deltagare har genomförts förut. Det nya den här gången var att samtliga instruktörer också var kvinnor vilka kom från olika förband i landet. Uppdraget att genomföra detta gick till Försvarsutbildarna Värmland. De tjugofyra kursplatserna fylldes snabbt, fast några avgångar gjorde att det i slutänden var sjutton deltagare i åldrarna 19-49 år. Under ett veckoslut fick deltagarna prova på lite olika delar av vad en soldat gör och få information om olika möjligheter bland de tusentals befattningar som finns inom Försvarsmakten.

Inryckning till fästning

Efter att ha ryckt in under fredagen, fått uniformer och utrustning och blivit anvisade förläggning inom de trygga murarna på Karlsborgs fästning kommer truppen raskt ut i de olika momenten på lördagsmorgonen. Catrine Halvardsson är rekryteringskoordinator vid Livregementets husarer och berättar så här:
– Vi här på K 3 kör MW för första gången. Nu på morgonen har de fått vara med vår UAV-pluton (Anm.: Obemannade flygfarkoster), haft en övning från ett bildtolkningsscenario och inhämta information från det. Nu på förmiddagen har vi ett sjukvårdsmoment där man får lägga första förband, vi har Radio 180 att pröva på och så är de ute och åker terrängbil på bana. I eftermiddag får de hoppa i fallskärmsjägarnas träningstorn, sedan ska vi åka ut till skjutbanan. Där kommer det att bli en stridsförevisning och så får de prova att skjuta själva.

Ett digert program alltså. Man ser att tjejerna går in för uppgifterna, på rekordartat snabb tid efter ett helt kort exercispass på fredagen kan de ställa upp och röra sig i sluten ordning och rätta in sig snabbt och precist. Man ser många glada miner under dagen, möjligen några lite bekymrade sådana vid utsikten att få kasta sig ut i tomma luften från träningstornet. Detta förändrades dock med fötterna åter på marken.

Träning för instruktörerna

Bland instruktörerna finner vi Matilda Strömberg från Livgardet
– Jag fick förfrågan då de behövde en extra instruktör och tackade ja för jag tyckte det lät väldigt roligt. Jag studerar till reservofficer och ser det här som ett bra utbildningstillfälle i att öva trupp och hålla i lite olika övningar, säger Matilda Strömberg.

– Jag tycker det är viktigt att man kan nå ut till just tjejer, fortsätter hon. Jag tror det är många som sitter där hemma och inte riktigt vågar söka, och då tror jag att en sådan här helg kan göra att man hittar de individerna som behövs på alla olika ställen. Det är viktigt att komma hit och se vad vi gör, för det är ju inte bara strid.

– Jag tycker de har varit jätteduktiga, sammanfattar Matilda Strömberg. De har lärt sig väldigt fort, sen tycker jag det har varit väldigt kul och lärorikt för mig också.