Sveriges medborgare är Försvarsmaktens uppdragsgivare och regering och riksdag beslutar om vilka uppgifter vi ska klara av. Försvarsmaktens högsta chef är överbefälhavaren. Han heter Micael Bydén.

I fria och allmänna val kan alla svenska medborgare över 18 år rösta på vilka som ska sitta i riksdagen. Riksdagen bestämmer vad Försvarsmakten ska klara av och genomföra. Försvarsministern är den i regeringen som har ansvar för Försvarsmakten och har Försvarsdepartementet till hjälp för planeringen på lite längre sikt.

Överbefälhavaren, ÖB, är Försvarsmaktens högsta chef och har ansvaret för att uppgifterna utförs och att pengarna räcker till. Vid sin sida har ÖB försvarsmaktsledningen som består av medarbetare med både militär och civil bakgrund.