Försvarsmakten ska kunna försvara landets frihet och skydda rätten att själva välja hur vi ska leva. För att klara det krävs olika förband som exempelvis samlar in information om omvärlden, är beredda att avvisa kränkningar dygnet runt, deltar i internationella insatser och utbildar nya medarbetare.

Försvarsmaktens främsta uppgift är att skydda Sverige och försvara landets frihet, dygnet runt, året om. Försvarsmakten ska också vara redo att agera utomlands vid internationella fredsinsatser och stödja samhället vid kriser även när det är fred. 

Försvarsmaktens uppdrag

  • Vara tillgängliga och beredda i fred för att snabbt kunna inta höjd beredskap.
  • Förebygga och hantera konflikter och krig.
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär påtryckning.
  • Försvara Sverige mot väpnat angrepp.
  • Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt.
  • Avvisa kränkningar av svenskt territorium.
  • Värna nationella suveräna rättigheter och intressen i områden utanför territoriet.
  • Bistå övriga myndigheter vid behov.

En viktig del i strategin för att försvara Sveriges intressen är att Försvarsmakten ska bidra till en så kallad tröskeleffekt. Den innebär att den som överväger att angripa Sverige måste överväga stora risker med ett angrepp – att tröskeln är så hög att man väljer att inte angripa.