Saneringskoncept vid kontaminering

Från kontaminerad till sanerad - redo för nya uppdrag

Om ett flygplan landar in på en flygbas och har utsatts för kontaminering av exempelvis kemiska stridsmedel genomförs en saneringsprocedur för att få både flygplan och stridspilot snabbt redo för nya uppdrag.

190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Flygteknikerna arbetar med anpassad utrustning under klargöring av flygplanet för att kunna hålla ett CBRN-kontaminerat flygplan operativt och redo för nya uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Flygteknikerna arbetar med anpassad utrustning under klargöring av flygplanet för att kunna hålla ett CBRN-kontaminerat flygplan operativt och redo för nya uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Tjeckerna har uppgraderat sina Jas 39 Gripen till senaste versionen, MS20. De håller på bygga upp förmågan till CBRN-skydd och ville se hur Sverige löser detta. Tjeckerna följde förevisningen med stort intresse och kommer att dra erfarenheter från den svenska metoden för att bygga och sprida kompetens i CBRN-förmågor. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Stridspilotens personliga CBRN-utrustning. FOI i Umeå har, på uppdrag av Saab, genomfört funktionsprover på filter och täthetsprov på pilotens utrustning, därefter har utprovning skett bland annat på FMV innan leverans till Försvarsmakten skett. Utrustningen består bland annat av en helt tät mask och en filterfläktenhet som försörjer piloten med ren luft och håller visiret imfritt på marken. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Under tiden flygteknikerna klargör flygplanet saneras piloten, och senare även övrig personal, steg för steg vid olika stationer. Efter sista stationen vid Saneringsutrustning 06/S - en container där de kan duscha - kan piloten byta om och förbereda sig för nästa uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Även drivmedelsföraren arbetar med skyddsmask på. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Saneringsprocessen genomfördes i två täter. Samtlig personal som misstänkts ha kontaminerats saneras. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Saneringsutrustning 06/S - en mobil CBRN-saneringsutrustning som används för att sanera personal, materiel, fordon, vägar och broar som utsatts för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen. Sista stationen för den personliga saneringen sker här när personalen duschar. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Gummimattan fram till flygplanet är utrullad. Efter genomförd sanering är piloten redo att motta det flygplan som flygteknikerna har klargjort för nästa uppdrag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Jas 39 Gripen är anpassad med CBRN-filter som monteras i kabinen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
190820--21 Demonstration för tjeckiska flygvapnet av metod för sanering av misstänkt kontaminerad stridspilot som kommer till flygbas för att efter klargöring av flygplan vara redo för nya uppdrag.
Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten.
Klart för start. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Saneringskonceptet är framtaget i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV), Saab och Försvarsmakten. Med senaste versionen, MS20, av Jas 39 Gripen så finns möjlighet att montera in anpassat CBRN-filter.

Stridspilotens personliga utrustning har också anpassats för skydd mot CBRN-medel. I projektet att ta fram utrustningen har det funnits ett funktionellt tänk. Framförallt att hela kedjan pilot, flygplan, flygtekniker och R3 hänger ihop.

− Roligt att se att konceptet fungerar. R3-personalen är långt fram i sitt kunnande. Alla delar jackar ihop vilket är tillfredsställande, säger Peter Wiklund som är provflygare vid FMV.

− Första gången med utrustningen får man en instängd känsla men efter några gånger har man vant sig. Helt bekvämt kommer det aldrig att bli, det viktigaste är att det fungerar även om man blir lite orörlig på marken.

Tjeckien, som också flyger senaste versionen av Jas 39 Gripen, är i sin uppbyggnadsfas av förmågan att hantera CBRN-hot.

I det bilaterala samarbetsavtalet mellan Sverige och Tjeckien har en förfrågan inkommit från Tjeckien om att förevisa det svenska konceptet.

Lugnt och metodiskt genomfördes en stegvis förevisning för tjeckerna hur sanering av personal och material, som kan ha kommit i kontakt med kemiskt stridsmedel, kan genomföras. Detta skedde i slutet av augusti i Vidsel.

− Jag är glad att vi fick denna möjlighet att se denna CBRN-förevisning. Det kommer att hjälpa oss att bygga upp våra egna förmågor och jag hoppas vi kan fortsätta vårt samarbete på detta område, säger Jan Beneš, delegationschef från Tjeckien.