Effektivare eldledning med ASCA

För att kunna delta i internationella insatser eller kunna ta emot hjälp av tredje part behöver Sveriges ledningssystem vara interoperabla. Det vill säga ha förmågan att kommunicera och fungera med andra länders system. ASCA, en gemensam standard för funktionen indirekt bekämpning, är ett samarbete där syftet är just detta.

Under övning Bold Quest 19.1 som genomfördes i Finland under maj månad fanns Danmarks ledningsvagn sida vid sida med den svenska. Detta för att kunna testa systemet ASCA där syftet är förmågan till att kommunicera och fungera med andra länders system ledningssystem.
Under övning Bold Quest 19.1 som genomfördes i Finland under maj månad fanns Danmarks ledningsvagn sida vid sida med den svenska. Detta för att kunna testa systemet ASCA där syftet är förmågan till att kommunicera och fungera med andra länders system ledningssystem.
Under övning Bold Quest 19.1 som genomfördes i Finland under maj månad fanns Danmarks ledningsvagn sida vid sida med den svenska. Detta för att kunna testa systemet ASCA - förmågan till att kommunicera och fungera med andra länders system ledningssystem. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Torben Nielsen från Danske Artilleriregimentet som har varit delaktig i ASCA sedan 2014. "Vi har hittat små fel med systemet som vi aldrig hade kunnat identifiera utan att använda det i en verklig miljö, så för oss är denna typ av övning perfekt".
Torben Nielsen från Danske Artilleriregiment som har varit delaktig i ASCA sedan 2014. "Vi har hittat små fel med systemet som vi aldrig hade kunnat identifiera utan att använda det i en verklig miljö, så för oss är denna typ av övning perfekt". Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Samarbete mellan inte bara Danmark och Sverige utan även Finland i detta fall.
Samarbete mellan inte bara Danmark och Sverige utan även Finland i detta fall. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Daniel Johansson, till vänster i bild, samtalar med kollegor från Danske Artilleriregement. 
"Ett medlemskap i ASCA skulle medföra att vi skulle bli effektivare och att samarbetet mellan olika länder skulle kunna utvecklas än mer".
Daniel Johansson, till vänster i bild, samtalar med kollegor från Danske Artilleriregiment. "Ett medlemskap i ASCA skulle medföra att vi skulle bli effektivare och att samarbetet mellan olika länder skulle kunna utvecklas än mer" sa Daniel Johansson. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

– Just nu sker all överföring manuellt. Vi får information från ett land och översätter det manuellt för att vi ska kunna vidarebefordra informationen till våra svenska verkansförband, i detta fall artilleribataljon, sa Daniel Johansson, utvecklingschef vid Artilleriets Stridsskola på Artilleriregementet.

– I dagsläget fungerar med andra ord inte denna informationsväxling digitalt, det är det vi hoppas ha i framtiden med ett system som är ASCA kompatibelt. 

 

ASCA för Indirekt bekämpningsledning

Inom egna bataljoner i olika länder används olika ledningssystem. Inom ASCA, Artillery Systems Cooperation Activities, har ett gemensamt gränssnitt fastställts för att det olika ländernas system ska kunna kommunicera med varandra. Med andra ord medger ASCA att olika nationer kan understödja eller understödjas med indirekt eld oavsett ledningssystem.

De digitala system som disponeras i Försvarsmakten idag följer inte internationell standard och saknar interoperabla gränssnitt. Målsättningen med att medverka i ASCA är därför att förbättra och vidmakthålla ett operativt och taktiskt gränssnitt för bekämpningsledning som ska verka i en multinationell miljö.
– Försvarsmakten ska öka förutsättningarna för att Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd som kan vara såväl indirekt som direkt. I det sammanhanget är gemensamma standarder och metoder en förutsättning. Ett medlemskap i ASCA skulle medföra att vi skulle bli effektivare och att samarbetet mellan olika länder skulle kunna utvecklas än mer, fortsatte Daniel Johansson.

 

Danmark som sponsor 

Idag har ASCA 9 stycken medlemsländer som har ett kontrollerat och godkänt system för digital eldledning. Flera länder, däribland Sverige och Finland, står just nu i stargropen för utvecklingsarbetet mot digital interoperabilitet genom deltagande i ASCA. 

Sverige har under 2019 lämnat in en ansökan om att få ingå i samarbetet. Vid ett eventuellt medlemskap skulle Sverige få grannlandet Danmark som stödsponsor. Under övning Bold Quest 19.1 som genomfördes i Finland under maj månad fanns Danske Artilleriregiment på plats just för utvecklandet av sitt ASCA gränssnitt i det Danska bekämpningsledningssystemet Thor. Danmark är precis i införandet av nya artilleripjäser, vilket gjorde övning Bold Quest viktig då det danska artilleriet därmed kunde använda Thor i kombination med det svenska artillerisystemet Archer.

– Det är första gången som vi har möjlighet att testa Thor mot ett fungerande artillerisystem som svenskarna har i Archer. Medan vi inväntar våra pjäser är det oerhört värdefullt att kunna samarbete med svenska artilleriet för att på så sätt kunna utveckla systemet och se om det fungerar, sa Major Torben Nielsen från Danske Artilleriregiment som har varit delaktig i ASCA sedan 2014.

– Vi har hittat små fel med systemet som vi aldrig hade kunnat identifiera utan att använda det i en verklig miljö, så för oss är denna typ av övning perfekt, avslutade Torben.