Samordning av indirekt eld i multinationell miljö

Strax över 2000 deltagare fördelat på 14 olika länder. Under övning Bold Quest 19.1 har de olika deltagande länderna getts möjlighet att verifiera teknik och metoder med fokus på interoperabilitet. Försvarsmakten deltog med cirka 100 personer i övningen som hade sitt inledningsskede redan i månadsskiftet april-maj.

Svenskt bidrag i form av artillerisystemet Archer. Tillsammans med finskt och belgiska verkanssytem testades den digitala interoperabiliteten inom indirekt bekämpning.
Svenskt bidrag i form av artillerisystemet Archer. Tillsammans med finskt och belgiska verkanssytem testades den digitala interoperabiliteten inom indirekt bekämpning.
Svenskt bidrag i form av artillerisystemet Archer. Tillsammans med finskt och belgiskt verkanssystem testades den digitala interoperabiliteten inom indirekt bekämpning. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
En viktig plats under övningen - observationsplats på Rovajärvi skjut- och övningsområde.
En viktig plats under övningen - observationsplats på Rovajärvi skjut- och övningsområde. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Kapten Daniel Johansson var ansvarig för  funktionen indirekt eld. "Vi har under övningen fått en ökad förståelse över vad som kommer att krävas av ett framtida ledningsstödssystem för indirekt bekämpning".
Kapten Daniel Johansson har under Bold Quest ansvarat för funktionen indirekt eld. "Vi har under övningen fått en ökad förståelse över vad som kommer att krävas av ett framtida ledningsstödssystem för indirekt bekämpning". Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Finskt raketartilleri under övning Bold Quest som precis har avslutats.
Finskt raketartilleri under övning Bold Quest som precis har avslutats. Foto: Combat Camera/Försvarsmakten Finland
Överste Kari Pietiläinen, chef över verksamheten som har skett på Rovajärvi skjutfält. "Jag har under de senaste 20 åren följt denna typ av digital interoperabilitet, men det är först nu vi börjar kunna se konkreta saker ske. Det ser väldigt positivt ut".
Överste Kari Pietiläinen, chef över verksamheten som har skett på Rovajärvi skjutfält. "Jag har under de senaste 20 åren följt denna typ av digital interoperabilitet, men det är först nu vi börjar kunna se konkreta saker ske. Det ser väldigt positivt ut". Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Nedslag efter att finska eldledare ledde in flyg från US Marine.
Nedslag efter att finska eldledare ledde in flyg från USA:s marinkår. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

 

Övning Bold Quest är avslutad för denna gång. En övning som har drivits av U.S Joint Staff, USA med övningsområden på flera olika platser runt om i Finland. Under övningen testades förmågan till digital interoperabilitet. Fokus har även legat på att kunna kraftsamla eld från flera nationer. Överste Kari Pietiläinen har under övningen varit chef för den del där skarpskjutningarna med indirekta eldförband har genomförts, Rovajärvi skjut- och övningsområde.

– Jag har under de senaste 20 åren följt denna typ av digital interoperabilitet, men det är först nu vi börjar kunna se konkreta saker ske. Det ser väldigt positivt ut.


Det svenska deltagandet har under övningen varit spritt på framför allt tre platser i Finland. I södra Riihimäki har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS funnits. Detta medan Försvarsmakten i de norra delarna har verkat både i Sodankylä med olika stabsdelar från bland annat tredje brigadstaben, Norrbottens regemente, men också på Rovajärvi skjut- och övningsfält med Artilleriregementet, A 9. Det har även funnits distribuerat deltagande i övningen, bland annat FM UndSäkC i Uppsala.


En tydlig röd tråd

För A 9:s del har övningen delats in i tre olika skeenden. I ett första moment testades ledningssystemen i ett labb för att där kunna prövas för att på ett säkert sätt kunna förflytta rätt information mellan nationer. I nästa skede handlade det istället om att angripa de kulturella aspekterna av interoperabilitet, att kunna förstår hur andra länder tänker, genom diskussion och övning av taktiska situationer. Till slut kopplades dessa två delar, de tekniska och kulturella förståelsepunkterna samman genom att med olika länder bland annat skjuta skarp ammunition. På Rovajärvi skjut- och övningsområde har digital interoperabilitet inom indirekt bekämpning testats då de deltagande nationerna har lett eld med finsk, svenskt och belgiska verkanssystem.

Under övningen har Daniel Johansson på Artilleriregementet varit ansvarig för och följt upp funktionen indirekt eld.

– Vi har under övningen fått en ökad förståelse över vad som kommer att krävas av ett framtida ledningsstödssystem för indirekt bekämpning. För att kunna kravställa systemen har Bold Quest varit en väldigt viktig övning.

– Övningsmålen är i all väsentlighet uppfyllda. Vi har skapat förutsättning för fortsatt utveckling av interoperabilitet på våra förband. Samtidigt som årets övning avslutas så planerar vi för fortsatt deltagande i Bold Quest under 2020, avslutade Daniel.


Även finska kollegan Kari Pietiläinen summerar och blickar framåt:
– Vi ser en tydlig utveckling när det kommer till hur länderna samarbetar idag, det ser verkligen ljust ut. Vi ser fram emot kommande övningar tillsammans med både Sverige och andra länder.