Minröjningen på västkusten sammanfattas

Mellan den 6 och 15 maj letade marinen efter minor på västkusten. Sveriges samtliga sju minröjningsfartyg tillsammans med två finska minröjningsfartyg och stödfartyget HMS Trossö genomförde olika moment i Öresund och Kattegatt.

Svenska och finska minröjningsfartyg i sjögång på västkusten.
Svenska och finska minröjningsfartyg i sjögång på västkusten. Foto: HMS Trossö/Försvarsmakten
Tre nöjda minröjningsdivisionschefer samlade i Karlskrona för att sammanfatta insatsen, från vänster Martin Göth, Mika Rauna och Jonas Forsmark.
Tre nöjda minröjningsdivisionschefer samlade i Karlskrona för att sammanfatta insatsen, från vänster Martin Göth, Mika Rauna och Jonas Forsmark. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Sonaroperatören på HMS Vinga försöker hitta intressanta ekon som kan vara en mina.
Sonaroperatören på HMS Vinga försöker hitta intressanta ekon som kan vara en mina. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Syftet med sjöminröjning är att skapa rörelsefrihet för våra egna stridskrafter.  Om egen rörelsefrihet begränsas så innebär det också att egen handlingsfrihet begränsas och att marinen eller annan sjöfart inte kan använda våra viktiga sjövägar. Majoriteten av all import och export till och från Sverige transporteras på fartyg. Om störningar tillåts i sjötrafiken får det allvarliga konsekvenser för försörjningen av vårt land. Och det blir fort allvarligt. Martin Göth, till vardags chef för 33.minröjningsdivisionen, ansvarade för insatsen på västkusten:

– Svensk sjöminröjning håller världsklass av flera anledningar. Sjöminröjning är en utpräglad lagsport där analytisk förmåga, noggrannhet och uthållighet är väsentliga komponenter. Prestigelöshet och viljan till ständiga förbättringar är andra komponenter. Det tar tid att bygga upp och att fortsätta förvalta den unika kompetensen som finns i den svenska marinen. Den går inte att låna vid behov.

Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera något på botten.
Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera något på botten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Flera anledningar till platsen

Syftena med att operera i just Kattegatt är flera. Där finns, i likhet med flera andra områden runt vår kust, stora mängder kvarvarande ammunition och sjöminor från tidigare världskrig. Marinen söker efter dessa med jämna mellanrum och oskadliggör dem vid behov med hjälp av röjdykare eller undervattensfarkoster.  Vid den här insatsen hittades tio brittiska flygfällda minor från andra världskriget.

Ett annat perspektiv är att Kattegatt med inloppet till Östersjön genom Öresund är av strategisk betydelse för Sverige men också för många andra länder, till exempel Finland som deltog med två minröjningsfartyg. Inom sjöminröjning är det svensk-finska samarbetet både nära och prestigelöst, vilket utvecklar båda parter.

– Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi förfogar över möjligheter och kunskap som flera av mina kollegor i andra länder gärna skulle vilja ta del av. Samtidigt konstaterar jag att svensk minröjning riskerar att stagnera om marinen inte fortsätter att utvecklas. Det är en förutsättning att vi har byggt upp förmågan i fred då ingen annan kan röja sjöminor bättre i svenska vatten än svenska minröjningsförband, avslutar Martin Göth