Fortsatt finskt-svenskt samarbete

Tillsammans leder de in elden

Inom ramen för det finsk-svenska samarbetet deltar just Artilleriregementet i övning Nax, Nordic Artillery Exercise, i Finland. Syftet med övningen är att samöva den indirekta bekämpningen dels mellan egna enheter, men framför allt mellan de finska och svenska artilleridelarna.

Svenska eldledare har precis tagit över uppgiften att leda in finskt artilleri. I bakgrunden syns finska rekryter, redo att ta över ansvaret senare under dagen.
Svenska eldledare har precis tagit över uppgiften att leda in finskt artilleri. I bakgrunden syns finska rekryter, redo att ta över ansvaret senare under dagen.
Svenska eldledare har precis tagit över uppgiften att leda in finskt artilleri. I bakgrunden syns finska rekryter, redo att ta över ansvaret senare under dagen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Värnpliktiga Jesse Vänttinen från observationsplats.
Värnpliktiga Jesse Vänttinen från observationsplats. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Eldledare från Artilleriregementet, A 9 i Boden.
Eldledare från Artilleriregementet, A 9 i Boden. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Övning NAX syftar till att samöva den indirekta bekämpningen mellan Sverige och Finland. Övningen är därmed ett utmärkt exempel på samarbetet mellan de båda grannländerna.
Övning Nax syftar till att samöva den indirekta bekämpningen mellan Sverige och Finland. Övningen är därmed ett utmärkt exempel på samarbetet mellan de båda grannländerna. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Värnpliktiga Jesse Vänttinen är en av de nyligen utbildade eldledarna som därmed gör sin första större övning. "Jag hoppas unna lära mycket från svenskarna under de kommande dagarna".
Värnpliktiga Jesse Vänttinen är en av de nyligen utbildade eldledarna som därmed gör sin första större övning. "Jag hoppas unna lära mycket från svenskarna under de kommande dagarna". Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Robin Andersson till vänster i samtal med Simon Dicander, A 9. Båda med under övning NAX som i år ingår i den finska övningen AXE 19.
Robin Andersson till vänster i samtal med Simon Dicander, A 9. Båda med under övning NAX som i år ingår i den finska övningen AXE 19. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Petri Haataja, övningsledare NAX - Nordic Artillery Exercise, får genomgång av vad som sker på observeringsplatsen.
Till vänster Petri Haataja, övningsledare Nax - Nordic Artillery Exercise, får genomgång av vad som sker på observeringsplatsen. "För att vi ska nå maximal effekt är det av högsta vikt att vi fortsätter öva och lära oss av varandra. På så sätt når vi nästa nivå och kan ta samarbetet vidare".
Under övningen underställs svenska eldledare av ett finskt skyttekompani som bland annat får understöd aven finsk artilleribataljon där de svenska Archerpjäserna ingår.
Under övningen underställs svenska eldledare av ett finskt skyttekompani som bland annat får understöd av en finsk artilleribataljon där de svenska Archerpjäserna ingår. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Samtal inför dagens skjutningar med finskt artilleri i bakgrunden.
Samtal inför dagens skjutningar med finskt artilleri i bakgrunden. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten

På observationsplats leds den indirekta elden in mot nedslagsplats. Platsen där eldledarna observerar är under övningen förlagd någonstans på Rovajärvi skjut- och övningsområde i de norra delarna av Finland. Under övningen underställs svenska eldledare av ett finskt skyttekompani som bland annat får understöd av en finsk artilleribataljon där de svenska Archerpjäserna ingår. NAX är därmed ett utmärkt exempel på samarbetet mellan de båda grannländerna som under de senaste åren har blivit alltmer frekvent.

– Det är självklart inte första gången vi övar tillsammans, det finns många bra exempel där finska och svenska enheter har löst diverse olika uppgifter tillsammans. Men för att vi ska nå maximal effekt är det av högsta vikt att vi fortsätter öva och lära oss av varandra. På så sätt når vi nästa nivå och kan ta samarbetet vidare, sa Petri Haataja, övningsledare Nax - Nordic Artillery Exercise.

För eldledarna handlar det om att lokalisera, identifiera och bekämpa fiendens artilleripjäser. Vardag för bland annat Robin Andersson från 91:a artilleribataljon som under lördagsförmiddagen, tillsammans med övriga i eldledningsgruppen, ledde in finskt artilleri mot dess bekämpningsområde. Robin har varit anställd på Artilleriregementet i fyra år och har under denna tid haft nära samarbete med den finska försvarsmakten.
– De svenska metoderna för indirekt bekämpning är väldigt lika de finska, vilket såklart gör det enklare att interagera med varandra. Under övningen förväntar jag mig se de effekter som finns med de olika artillerisystemen. Det ska bli kul att leda in artilleri från ett annat land, mest nyfiken är jag på deras raketartilleri.

Olika kunskapsnivåer

Bara en bit ifrån de svenska eldledarna finns en betydligt större grupp än den svenska. Värnpliktiga Jesse Vänttinen är en av de nyligen utbildade eldledarna som därmed gör sin första större övning. Om några månader är det Jesse och hans kamraters tur att utbilda nya rekryter till att bli eldledare, därför är övning Nax ett bra tillfälle för att kunna träna på systemen i en verklig miljö. Till motsats mot Robin Andersson på artilleribataljon har Jesse aldrig tidigare samövat med Sverige:
– Våra svenska motsvarigheter här på övningen har mer erfarenhet än oss. Just därför är det jättebra att vara här och lära oss av deras knep och kunskaper. Svenskarna kan till skillnad från oss leda in artilleri från luften, det är något jag är nyfiken på att höra mer om. Jag hoppas unna lära mycket från dem under de kommande dagarna.

Svenske Robin Andersson sammanfattar hans syn på det finsk-svenska samarbetet:
– Jag tycker att det är jätteroligt att vi samarbetar, vi löser fler uppgifter tillsammans än var och en för sig, avslutade Robin.