Lärorik stabsövning i Uppsala

På torsdagen avslutas årets upplaga av Combined Joint Staff Exercise (CJSE). Nu återvänder drygt 200 personer från Uppsala till sina respektive länder efter en väl genomförd och lärorik övning.
– Jag är oerhört imponerad av staberna och eleverna, säger chefen för Air Component Command (ACC) under övningen, Carl-Johan Edström.

Totalt deltog närmare 200 personer under CJSE 19 i Uppsala. Officerare och elever från 11 olika länder fanns representerade i olika befattningar. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

I drygt tio dagar har närmare 200 elever och officerare deltagit i stabsövningen CJSE 19 i Uppsala. Härifrån har de övade lett flygstridskrafterna i den fiktiva styrkan Bogaland Force. Och det har varit intensiva dagar. Eftersom den spelade insatsen pausas vid klockan 19.00 varje kväll så innebär det att stabsarbetet, som normalt pågår dygnet runt, blir komprimerat.

Carl-Johan Edström, till vardags ställföreträdande chef för Flygvapnet, har de senaste tio dagarna gått övad som chef för Air Component Command (ACC), det vill säga flygvapnets högsta ledning under övningen.

– Jag är oerhört positiv till resultatet och väldigt imponerad av staberna och alla studenter. På väldigt kort tid har officerare och studenter från flera olika länder jobbat ihop för första gången och löst uppgiften mycket bra. Detta är ett bevis på att Sverige och deltagande länder har bra och relevanta utbildningar som fokuserar på rätt saker, säger han.

Carl-Johan Edström har själv deltagit i skarpa internationella insatser vid flera tillfällen och anser att CJSE ger en realistisk bild av hur det skulle kunna se ut i verkligheten.

– Det är ett scenario som är väl genomarbetat och verklighetstroget vilket i alla högsta grad bidrar till att alla gör sitt yttersta för att lösa sina uppgifter på ett bra sätt. Det märks även tydligt att Luftstridsskolan är vana vid att arrangera denna övning eftersom allt flyter på väldigt bra, säger han.

Hur tycker du att CJSE bör utvecklas?

– Jag hoppas och tror att vi kommer utveckla scenariot så att det går allt mer mot ett nationellt perspektiv än vad det gör i dag. Men det är en tidskrävande process som vi får arbeta vidare med, säger Carl-Johan Edström.

Cirka hundra meter bort från personalen vid ACC har Combined Air operations Centre (CAOC) huserat under övningen. CAOC ansvarar för det minutoperativa under insatsen jämfört med ACC som jobbar mer långsiktigt. Och under övningens sista dag är det en nöjd chef för CAOC som packar ihop sin utrustning för att inom kort åka tillbaka hem till Finland.

– Det är alltid roligt att komma hit till Uppsala och få arbeta med drivna officerare och studenter. Trots att vi bara jobbar tillsammans i några dagar så lär vi känna varandra och bli vänner, säger Mikko Leppänen, chef för CAOC under övningen.

Har det varit något med årets övning som gjort att den skiljt sig från tidigare år?

– Jag tycker att det varit väldigt bra att vi fått samarbeta mycket mer med marinen och armén än vad vi gjort tidigare. Det tror jag varit utvecklande för samtliga deltagare, säger han.

Rutinerade arrangörer

Det är åttonde året som Luftstridsskolan i Uppsala är värd för flygvapnets delar under övningen. Luftstridsskolans förbandschef, tillika lokal övningschef för CJSE 19 i Uppsala, Robert Nylén, vill passa på att lyfta fram sina medarbetare som återigen bidragit till en väl genomförd övning.

– Jag är mycket stolt över det arbete som Luftstridsskolan personal återigen gjort. Detta är en övning som är viktig inte bara för Försvarsmakten utan också för våra internationella gäster, säger Robert Nylén.