Combined Joint Staff Exercise

Combined Joint Staff Exercise (CJSE 19) är en ledningsträningsövning som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

CJSE 2017 i Enköping. Foto: Leah Jorsell/Försvarsmakten

Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare (officerare och studenter) att ingå i en multinationell stab. För Försvarsmakten är övningen ett led i utvecklingen av ledningsförmågan på operativ och taktisk nivå. Fokus för övningen är att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar.

Övningen genomförs helt simulerad från datorstyrda system och scenariot i övningen är helt fiktivt men baserat på en mångårig erfarenhet från medverkan i verkliga insatser avseende konflikter i vår omvärld. Det internationella deltagandet gör att förmågan att lösa uppgifter på högkonfliktsnivå tillsammans med andra nationer ökar.

Övningen genomförs på tre olika platser, Ledningsregementet i Enköping (som huvudbas), Luftstridsskolan i Uppsala och örlogsbasen i Karlskrona.

CJSE 19 pågår mellan den 1 och 11 april och i år deltar cirka 1 200 personer.

Deltagande länder: Norge, Finland, USA, Nederländerna, Georgien, Österrike, Schweiz, Estland, Sydkorea och Sverige.