Tillsammans med Finland skapar vi stabilitet i närområdet

Det svensk-finska samarbetet mellan Nylands brigad och Amfibieregementet är sedan länge etablerat. De första övningarna länderna emellan genomfördes i slutet av 90-talet och sedan dess har förmågan utvecklats allt eftersom.

Stabsofficerare i SFATU genomför planering inför uppgift.
Stabsofficerare i SFATU genomför planering inför uppgift.
Stabsofficerare från Finland och Sverige genomför planering under övning Kesi. Övning Kesi är en ledningsträningsövning som bedrivs under en vecka i Finland. Foto: Fredrik Nilsson/Försvarsmakten
Ledningsträningsövning KESI i Finland.
I staben är ledningslagen blandade med både svenska och finska officerare. Officerarna kommunicerar på svenska då Nylands brigad är svenskspråkig. Foto: Fredrik Nilsson/Försvarsmakten

Tidigare i höstas genomförde chefen för Nylands brigad ett besök på Amfibieregementet. Under besöket diskuterade cheferna för respektive förband hur Swedish-Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, som är en del av Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG, ska utvecklas mot full operativ förmåga 2023. SFATU består av enheter ur Amfibieregementet och Nylands brigad, och utgör en gemensam amfibiestyrka som ska kunna användas såväl på svensk som finskt terriotrium. Det är alltså en del av det omfattande svensk-finska militära samarbetet som föranletts av politiska beslut.

Under 2019 planeras flera gemensamma övningar länderna emellan och i veckan genomförs den första. Övning Kesi pågår just nu i Finland och är en ledningsträningsövning där ledningen av den gemensamma styrkan övas. Övningen genomförs i en träningsanläggning som är framtagen för att öva ledning av förband. Svenska och finska officerare planerar, sida vid sida, för hur styrkan ska lösa de uppgifter den ställs inför.

Övning Kesi är en viktigt övning av flera anledningar, bland några kan nämnas att vi får en gemensam förståelse för varandras möjligheter och begränsningar, och vi får öva på att leda styrkan i samtliga hotnivåer. Genom att träna tillsammans lär vi oss att hantera olika typer av friktioner vilket bidrar till att vi utvecklar vår förmåga som förband, säger ställföreträdande bataljonchef för amfibiebataljonen kapten Fredrik Nilsson.

Genom att öva tillsammans utvecklas de metoder och system som används för att leda SFATU. Senare i vår genomförs ytterligare en övning länderna emellan, Shallow Waters. Shallow Waters är den finska marinens slutövning och SFATU, kommer som en del av övningen, ha i uppgift att störa och hindra en angripare mot finskt territorium.