Flygstaben invigd

Den 16 januari 2019 invigdes Flygstaben med en traditionsenlig ceremoni. Invigningen hölls i Uppsala garnison där stora delar av Flygstaben finns samlad sedan den 1 januari i år.

Invigning av Flygstaben.
Invigning av Flygstaben.
Generalsappell vid flygvapenchefens ankomst. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Invigning av Flygstaben.
Flygvapenchefen håller tal. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Invigning av Flygstaben.
Flygstabschefer. Anders Persson och Bernt Östh. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Invigning av Flygstaben.
Flygstabschef Anders Persson, Bernt Östh, Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och flygvapenchef Mats Helgesson. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Dagen för invigningen var gnistrande kall och en blek sol lyste över Uppsalaslätten. De inbjudna gästerna samlades i den vackra Nordenskiöldska salen där de hälsades välkomna av stabschefen överstelöjtnant Joakim Hjorth.

Efter detta gavs kommando ”Givakt” till signalgivarens trumpetsignal. Sedan skred fanborgen in i salen med en fanbärare från respektive flygvapenförband – Skaraborgs flygflottilj (F 7), Blekinge flygflottilj (F 17), Norrbottens flygflottilj (F 21), Helikopterflottiljen och Luftstridsskolan. Detta markerade starten för ceremonin.

Signalgivaren spelade generalsappell för att påannonsera flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson ankomst. Flygvapenchefen tog befälet och välkomnade samtliga gäster, kollegor och flygvapenvänner.

Flygvapenchefens tal

Flygvapenchefen inledde talet med att uttrycka sin glädje över att stora delar av Flygstaben nu finns samlad i Uppsala garnison. Den delen som saknas är flygvapnets ledningscentral, AOC, som kommer att flytta till Uppsala garnison under året.

– Ledning för ett starkare försvar är det som vi i praktiken upplever här och nu. De förändringar vi gör i Försvarsmakten och i flygvapnet är nödvändiga för att stärka vår försvarsförmåga. Det är bra för flygvapnet, det är bra för Försvarsmakten och det är bra för försvaret av Sverige, säger Mats Helgesson och fortsätter.

– Försvarsmakten och flygvapnet försvarar Sverige, våra svenska intressen och vår rätt att själva välja hur vi vill leva. Jag är stolt över att vara en del av flygvapnet och Försvarsmakten, säger han.

De nya kollegorna som kommit till flygvapnet från Försvarets materielverk hälsas varmt välkomna. Flygvapenchefen, uttrycker glädje över att flygvapnet får tillbaka den direkta ledningen över de delarna som flygvapnet rår över inom logistikområdet.

Flygvapenchefen är noga med att poängera vikten av samarbete som behövs för ett starkare försvar. Samarbete inom den egna organisationen, mellan försvarsgrenarna och samarbete med skolor, myndigheter och näringsliv i Uppsala.

Flygvapenchefen uttrycker att det viktigast just nu är att alla kommer på plats i organisationen, att alla greppar uppgiften och att den plan som finns för 2019 säkras vad gäller övningar och insatser med mera.

Han avslutar med att hälsa alla välkomna och förklarar den nya Flygstaben invigd.

Därefter överlämnar flygvapenchefen officiellt över ledningen av Flygstaben till flygstabschefen överste Anders Persson. Signalisten spelar flygvapnets igenkänningssignal.

Flygstabschefens tal

Flygstabschefen uttrycker glädje och tacksamhet för att han får äran att ta befälet över Flygstaben denna historiska dag. Han nämner också det positiva i den förändring ÖB har inlett med arbetet ”Ledning för ett starkare försvar”.

Flygstabschefen lämnar sedan ordet till den senaste flygstabschefen, generalmajor Bernt Östh som bjudits in till ceremonin.

Generalmajor Bernt Östh var verksam som flygstabschef mellan åren 1990–1994. Han gav en nostalgisk tillbakablick av Flygstaben. Han började sin karriär i flygvapnet 1956 i Uppsala garnison. Under den tiden bodde han i en av flyglarna på området.

– Jag är nog den officer som bott flest antal nätter här på Uppsala garnison säger han med ett leende. Bernt Östh gav gästerna sin syn på flygstaben då och nu, vad som var bra och vad som var dåligt.

Flygstabschefen tackade Bernt Östh och konstaterade att det finns mycket att lära av historien.

Även flygstabschefen lyfte samarbete som en viktig del av Flygstabens uppgift. Vidare beskriver han vikten av att ha en organisation som redan i fredstid har en krigsorienterad ledning. Han tar också upp hur viktigt det är att flygvapnet kännetecknas av att vara tillgängliga med hög initial förmåga och trovärdighet.

– Vi är Flygstaben och vår första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av flygvapnet avslutar flygstabschefen sitt tal.