Stolt dag när FMTS fick sin fana

Överbefälhavare Micael Bydén kom till Halmstad för att överlämna Försvarsmaktens tekniska skolas förbandsfana vid en ceremoni i Halmstad under måndagen.

Överbefälhavare Micael Bydén överlämnar FMTS fana till förbandets chef, överste Stig-Olof Krohné. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
FMTS har tidigare fört en tretungad svensk fana som förbandsfana. Den överlämnades ursprungligen till Arméns tekniska skola i Östersund. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Fanmarsch. FMTS nya fana tog 1786 arbetstimmar under nästan ett helt år att tillverka. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Det hör inte till vardagen att överlämna en förbandsfana. Inte ens för ÖB. Det var faktiskt första gången general Bydén genomförde en fanöverlämning. Men i strålande sol och sommarhetta löpte den ovanliga ceremonin på väl.

– Vilken dag! Och vilken ära för mig personligen att få överlämna denna fana, sa ÖB Micael Bydén. Ni har all anledning att känna stolthet, sa han till FMTS personal.

Förbandsfanor har alltid varit av stor vikt för det förband de tillhört. Fanor, standar och andra fälttecken har en lång tradition som kan härledas ända tillbaka till romartiden. På 1500- och 1600-talet hade varje kompani/skvadron i Sverige sin egen fana eller standar. Då hade de en viktig praktisk betydelse, då de visade manskapet var på slagfältet de skulle befinna sig. Numera är betydelsen ceremoniell men fanan är fortsatt en viktig symbol för förbandets sammanhållning och stolthet.

– FMTS växer och inom den närmsta tiden anställer vi omkring 50 nya medarbetare. En förbandsfana är en sak som enar förbandet och skapar stolthet, säger FMTS chef, överste Stig-Olof Krohné.