Det gäller att kunna hålla huvudet kallt

Det är inte alltid vackert väder, varmt, skönt och soligt på jobbet. Ibland är det väldigt ruggigt och kallt i de områden man kan komma att behöva operera i. De fordon och den materiel man är van att hantera beter sig annorlunda och inte på det sätt man är van vid. Marinbasen har till uppgift att logistikstödja de marina sjöstridskrafterna när de behöver det, där de behöver det. Därför måste personalen vara förberedd på att lösa uppgiften oberoende av yttre omständigheter.

En kall vinterdag var utmärkt för att få känna på hur man skulle reagera om man råkar halka på kajen och ramla i vattnet. En situation som skulle kunna uppstå för personalen på Logistikkompaniet och som ligger närmare till hands än att gå genom isen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
För att inte bara kasta sig upp ur det kalla vattnet måste man stanna i en kort stund för att hämta andningen och sedan anhålla om att få stiga upp. Allt för att lära sig att trycka undan paniken och kunna göra sig hörd för att kunna ropa efter hjälp. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Logistikkompaniet genomförde teknikkörning både på plogad och på oplogad väg och man drog flera lärdomar. Foto: Håkan Allgurén/Försvarsmakten
Blivande fordonsinstruktör Paulin Thorvaldsson rullar ihop verktygen efter att ha fått snökedjorna på plats. Det är viktigt att de sitter tight på däcken för att de ska fungera som det är tänkt. Foto: Bo Stenson/Försvarsmakten
Att ploga den blivande förläggningsplatsen ingick i uppgifterna. Foto: Håkan Allgurén/Försvarsmakten
Den medhavda fälttrucken användes med gott resultat. Foto: Paulin Thorvaldsson/Försvarsmakten
Alla elkablar fick hängas upp för att förhindra att de skulle smälta ner i snön. Foto: Paulin Thorvaldsson/Försvarsmakten
"Under vinterutbildningen fick vi testa vår materiel och våra fordon i vintermiljö och därav fick vi lära oss vad vi kan göra och även vad vi har för begräsningar i det klimatet. Veckan i Älvdalen var mycket lärorik och vi lärde oss nya metoder för att få ut så mycket som möjligt av vår materiel även när det var kallt och snöigt", säger soldaten Vincent Ceimertz, här tillsammans med Oskar Nilsson. Foto: Paulin Thorvaldsson/Försvarsmakten
Snöskor förevisades och provades. Foto: Håkan Allgurén/Försvarsmakten
Snöskor förevisades och provades och gjorde för det mesta nytta i den djupa snön. Foto: Håkan Allgurén/Försvarsmakten
Tony Gustafsson, teknisk officer i kompaniet är en av dem som varit med och som ser fördelarna med den här typen av utbildning i kompaniet och vikten av att vara noggrann och tänka efter före. Foto: Håkan Allgurén/Försvarsmakten
Rangerande av förrådscontainer. Foto: Paulin Thorvaldsson/Försvarsmakten

För andra året i rad genomför därför Logistikkompaniet vinterutbildning. Man har tillsammans med Försvarsmaktens vinterenhet anpassat utbildningen för att motsvara de situationer som kompaniet kan komma att hamna i under lösandet av sina ordinarie uppgifter.

Självklart har ett av fokusområdena varit att kunna hantera sig själv i kall miljö. I kompaniet ser man att risken att falla i det kalla vattnet från kaj är större än att råka gå igenom isen. Därför valde man att genomföra just det momentet en kall vinterdag i Karlskrona örlogshamn.

– Ett fall från en hög kaj ner i iskallt vatten, där du snabbt måste återfå lugnet och hitta en stege att ta dig uppför är ett mer sannolikt scenario för oss än att ta sig upp ur en vak. Det är ju så vi jobbar, säger Bo Stenson, en av de på kompaniet som planerat övningen.

Särskilt fokus på materielen

Men särskilt stort fokus har lagts på att kunna hantera materielen, containrar och fordon. Testa och se så att det man har uppfyller kraven. Det finns mycket du måste tänka på i kallt väder. För att vara säkra på riktig kyla packade tre plutoner, ur kompaniet från Karlskrona och Berga ihop sig och sin utrustning och gav sig av till Älvdalen.

Tony Gustafsson, teknisk officer i kompaniet är en av dem som varit med och som ser fördelarna med den här typen av utbildning i kompaniet och vikten av att vara noggrann och tänka efter före.

– Ja det finns del att göra för att kunna verka i den kalla miljön. Strömkablar blir varma och kan därför inte ligga direkt på den snötäckta marken utan måste hängas upp för att inte frysa fast i snön. Granris under fordonens hjul förhindrar även dem från att frysa fast på platsen eftersom däck blir varma under körning. Containrar får placeras på reglar för att vara lättare att förflytta när man behöver ge sig av. Det är en del av de erfarenheter som är viktiga att ha med sig, säger Tony Gustafsson.

Kort sagt drogs många nyttiga lärdomar och erfarenheter som i förlängningen ökar förbandets förmåga att bedriva marin bastjänst och därmed kunna stödja de marina sjöstridskrafterna när och där de behöver det.