Koll på läget

Utvecklad ledningsförmåga i Militärregion Nord

I mitten av november var den tidvis anställda personalen kallad till tjänstgöring vid Norra militärregionstaben, MRN i Boden. Det händer mycket kopplat till stabens uppgifter vilket är angeläget att delge samtlig personal.

Stabspersonalen arbetar med att justera stabens logistikplaner. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Chefen för MRN överste Mikael Frisell och stabschefen diskuterar transportutmaningar med stabens transportspecialister. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Praktiska träningsmoment inom multitestkonceptet, ett träningssätt där förmåga redovisas som poäng och förbättringar syns direkt i protokollet. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Förändrade uppgifter och händelser i omvärlden gör att planer och handlingssätt fortlöpande måste göras aktuella. För att all personal ska ha samma kunskaper om inriktning och planverk görs detta under några dagar tillsammans med den tidvis anställda personalen.

– Det känns bra att komma in några dagar och få en uppdatering om förändringar av stabens uppgifter, säger Bo Bergdahl, som civilt arbetar som arbetsmiljökonsult. Man förvånas hur snabbt vi som tidvis arbetar vid staben kommer in i de militära metoderna och tankesätten, säger Bo.

Nya krafter

Staben har även flyttat till nyrenoverade lokaler inom garnisonen. Dessutom har en del av den fast anställda personalen förändrats, bland annat har en ny stabschef tillträtt.

– Jag är mycket nöjd med att våra tidvis anställda fått bekanta sig med resurserna i de nya lokalerna och arbeta med de nya befattningshavarna under några dagar säger den nya stabschefen Mikael Johansson. Det är också ovärderligt att åstadkomma en gemensam bild av våra utmaningar så att vi snabbt blir en fullt fungerande och uthållig stab, avslutar Mikael.

Ett välkommet avbrott i de teoretiska funderingarna var ett träningspass där de militära kraven avseende fysisk förmåga presenterades. Kraven är olika beroende på vad man har för uppgift. Det vill säga att de är betydligt högre för en jägarsoldat än för dem i stabarbete. Personalen fick prova på de olika momenten och samtidigt tips om hur man kan träna upp sin förmåga hemmavid. Anställd personal har tre timmar fysisk träning per vecka inplanerad.

Utveckla bataljonsledningsförmåga

Under helgen genomfördes en övning riktad mot hemvärnsbataljonerna. Från MRN stab deltog fast anställda officerare samt stabens ledningspluton som består av hemvärnspersonal.

– Övningen syftar till att utveckla ledningsförmågan vid respektive hemvärnsstab säger Peter Ekman, som planlagt övningen.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)