Försvarsmakten förordar luftvärnssystemet Patriot

Enligt försvarsbeslutet ska Försvarsmakten senast 2020 påbörjat införandet av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd. Försvarets materielverk har därför fått i uppdrag att göra en anbudsförfrågan och inleda diskussioner med amerikanska myndigheter om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot åt Försvarsmakten.

Ett patriotsystem uppställt i Sverige under övning Aurora 17. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Försvarsmakten har inför beslutet genomfört en militärstrategisk analys av hotbild, kravställning, ekonomi, leveranssäkerhet, vidmakthållande samt prioriteringar och ambitioner avseende internationellt samarbete. Mot denna bakgrund har Försvarsmakten förordat att en offert inhämtas från USA.
– Patriot har idag många användare. Detta ger goda förutsättningar till internationell samverkan med USA och andra länder och vi kan dela framtida utvecklingskostnader. Det är ett beprövat och färdigutvecklat system som lever upp till våra höga krav på operativ förmåga och leveranssäkerhet, säger arméchef Karl Engelbrektson. 

Dagens regeringsbeslut är ett steg på vägen mot den största förstärkningen av svenskt luftvärn på ett halvsekel.
– Omvärldsutvecklingen visar att tillgång till luftvärn med medellång räckvidd är väsentligt för Sveriges säkerhet. Vi måste ha förmågan att kunna möta angrepp med taktiska ballistiska missiler och bekämpa ett stort antal mål samtidigt, inklusive stridsflyg, säger Karl Engelbrektson