Försvarsmakten förordar luftvärnssystemet Patriot

Enligt försvarsbeslutet ska Försvarsmakten senast 2020 påbörjat införandet av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd. Försvarets materielverk har därför fått i uppdrag att göra en anbudsförfrågan och inleda diskussioner med amerikanska myndigheter om anskaffning av luftvärnssystemet Patriot åt Försvarsmakten.

De amerikanska luftvärnssystemet
De amerikanska luftvärnssystemet "patriot"

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Ett patriotsystem uppställt i Sverige under övning Aurora 17. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Försvarsmakten har inför beslutet genomfört en militärstrategisk analys av hotbild, kravställning, ekonomi, leveranssäkerhet, vidmakthållande samt prioriteringar och ambitioner avseende internationellt samarbete. Mot denna bakgrund har Försvarsmakten förordat att en offert inhämtas från USA.
– Patriot har idag många användare. Detta ger goda förutsättningar till internationell samverkan med USA och andra länder och vi kan dela framtida utvecklingskostnader. Det är ett beprövat och färdigutvecklat system som lever upp till våra höga krav på operativ förmåga och leveranssäkerhet, säger arméchef Karl Engelbrektson. 

Dagens regeringsbeslut är ett steg på vägen mot den största förstärkningen av svenskt luftvärn på ett halvsekel.
– Omvärldsutvecklingen visar att tillgång till luftvärn med medellång räckvidd är väsentligt för Sveriges säkerhet. Vi måste ha förmågan att kunna möta angrepp med taktiska ballistiska missiler och bekämpa ett stort antal mål samtidigt, inklusive stridsflyg, säger Karl Engelbrektson