Stridsflygplan landade på gotländsk väg

Flygvapnet har uppdrag att utforma ett flygbaskoncept för att minska sårbarheten.
En ny metod är under framtagning.

LSS TUL Gotland 20170906
LSS TUL Gotland 20170906
En JAS 39 Gripen från TU JAS i Linköping landar på vägbas på Gotland Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
LSS TUL Gotland 20170906
Väg 653 öster om Väskinde mellan Bro och Skäggs gård stängdes av för landning Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
LSS TUL Gotland 20170906
Stridsflygplanet taxade sedan till en plats för kontroll Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
LSS TUL Gotland 20170906
Ett stort antal nyfikna anslöt till platsen för att se flygplanet landa och starta Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
LSS TUL Gotland 20170906
Inbjudna besökare och journalister fick en genomgång innan landningen på plats Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
LSS TUL Gotland 20170906
Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy presenterade fakta om metodutvecklingen Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Metoden syftar till att öka vårt skydd på marken genom spridning. Det minskar vår sårbarhet vid bekämpning av våra baser och ökar samtidigt vår möjlighet till verkan. Metoden innebär att stridsflygplan kan landa för tankning och laddning på ett stort antal vägar i landet.

Det är inte samma metod som nyttjades inom det tidigare Bas 90-systemet, då de vägpartier vi nu väljer inte är knutna till en viss bas. Givetvis kommer platserna att vara hemliga. Metodövningar och träning kommer att göras på vissa vägar eller som nu på tidigare kortbanor.

Tillfälligt upprättad landningsplats

Startskottet skedde den 6 september då flygvapnet genomförde en landning, betjäning och start med en Jas 39 Gripen från väg 653 öster om Väskinde mellan Bro och Skäggs gård på Gotland. En landning med Jas 39C skedde på den gamla vägbasen. Taxning genomfördes till en uppställningsplats för en snabb flygunderhållskontroll. Därefter skedde start åter från vägbasen.

Uppgiften att ta fram en ny metod ligger på Luftstridsskolan med sin utvecklingsenhet för luftstrid. Personal från utvecklingsenheten har samverkat med många aktörer för att kunna genomföra momentet på Gotland. Flera civila myndigheter tillsammans med flera delar ur Försvarsmakten har bidragit till att momentet blev en framgång.

LSS TUL Gotland 20170906
Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

På Gotland har media visat ett stort intresse och de var även inbjudna att på plats följa momentet under onsdagen. Ett stort antal gotlänningar hade också tagits sig till platsen för att se Gripenflygplanet landa och starta.

Flygtaktisk chef, brigadgeneral Gabor Nagy, var med och blev efter momentet intervjuad av flera journalister. En fråga som ställdes var om varför vi gör det här.

– Det här gör vi för att vi förväntar oss att en potentiell motståndare kommer att påverka våra ordinarie flygbaser och begränsa våra möjligheter till start och landning och med anledning av det så har vi tagit fram ett koncept där vi kan sprida oss lokalt runt våra ordinarie baser och även regionalt till sidobaser. Det som påbörjats här idag är en förlängning av det, där vi kommer att mäta ut vägpartier så att vi med relativt enkla medel kommer att kunna landa stridsflygplan  enligt en ny metod, svarade Gabor Nagy.

Personalen från Luftstridsskolan kommer nu att fortsätta utvecklingen av metoden.

Inför Aurora

Onsdagens moment bekräftar att flygvapnet är tydligt inriktade mot framtida mål att öka den operativa förmågan inom flygstridskrafterna.

Nästa stora steg är deltagandet i försvarsmaktsövning Aurora. I stort sett hela flygvapnet kommer att öva. Det sedan flera år tillbaka påbörjade samarbetet med finska flygvapnet kommer att utvecklas ytterligare under Aurora. För första gången i en stor sammansatt övning kommer finska flygvapnet ingå med stridsflyg i det svenska luftförsvaret.