"Grymt bra start på Aurora"

De utländska förbanden har börjat anlända till och via Göteborg. Det amerikanska och det franska luftvärnsförbanden som kommer stanna kvar i Göteborgsområdet har installerat sig med både personal och materiel.

Personal från Tullen, Movcon och Landvetter möter upp Amerikanska soldater som landat på Landvetter.

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Personal från Tullen, Movcon och Landvetter möter upp Amerikanska soldater som landat på Landvetter.

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
För att Aurora 17 ska bli så bra som möjligt och för att träna den svenska försvarsförmågan mot en större och kvalificerad motståndare kommer förband från andra länder att delta i övningen. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Amerikanska fordon under transport genom Göteborg och Älvsborgsbron.

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Amerikanska fordon under transport genom Göteborg och Älvsborgsbron. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Förbanden består av drygt 200 personer och har med sig fordon och tung och skrymmande utrustning. Under helgen flyttades materielet i en tung transport från bland annat hamnen och järnvägen till Säve.

– Transporten gick över förväntan – fortare och smidigare än vi beräknat. Att öva med de utländska förbanden var ett viktigt moment och vi hittade våra roller och uppnådde det vi ville, säger Mona Bäck, kompanichef på trafik- och transportkompaniet vid Trängregementet i Skövde.

En stor del i planeringen av transporterna har varit att samverka med andra myndigheter, exempelvis Polis och Trafikverket.

– Trafiksituationen var lugn och militärpolisen eskorterade de utländska förbanden, vi fick ett otroligt bra flyt, säger Mona.

Nu befinner sig det amerikanska och det franska förbandet på Säve. Förberedelserna och planeringen inför besöket har pågått under drygt ett år och sedan några dagar genomförs allt i verkligheten. Området skyddas och bevakas av Hemvärnet och vid dagens överlämning fick hemvärnsförbanden beröm av både övningsledningen och chefer för att de löst sin uppgift.

Överstelöjtnant Lars-Gunnar Olsson, chef för Elfsborgsgruppen och hemvärnsförbanden vid Göteborgs garnison uttryckte sig tydligt:

– En grymt bra start på Aurora! Hittills har vi löst uppgiften ypperligt bra.

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Mona Bäck ledde momentet med tunga transporter. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Överselöjtnant Lars-Gunnar  Olsson, chef för Elfsborgsgruppen och Hemvärnsförbanden vid Göteborgs garnison.
Lars-Gunnar Olsson är nöjd med insatserna. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten