Camp Säve - värdlandsstöd i verkligheten

Det är som en stor camp – på Säve finns tre nationer samlade, USA, Frankrike och Sverige. Ett samhälle i miniatyr på närmare 500 personer. Och i kön till maten möts de alla.

Överbefälhavaren och generaldirektören för en genomgång av luftvärnssystemet
Överbefälhavaren och generaldirektören för en genomgång av luftvärnssystemet "patriot".

Under mediadagen på Säve fick först överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmakten Generaldirektör Peter Sandwall möjlighet att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen och även prata med soldater från de två nationerna. Under eftermiddagen tillkom även media som fick chansen att se systemen och prata både med överbefälhavaren och de utlänska soldaterna. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Överbefälhavaren Micael Bydén och generaldirektören Peter Sandwall vid amerikanska luftvärnssystemet Patriot. Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten
Överbefälhavaren och Generaldirektören under samtal med de franska soldaterna under genomgången av de franska luftvärnssystemet "Aster". 

Under mediadagen på Säve fick först överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmakten Generaldirektör Peter Sandwall möjlighet att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen och även prata med soldater från de två nationerna. Under eftermiddagen tillkom även media som fick chansen att se systemen och prata både med överbefälhavaren och de utlänska soldaterna. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Överbefälhavaren Micael Bydén och generaldirektören Peter Sandwall vid franska luftvärnsenheten SAMP/T Aster 30. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Under mediadagen på Säve fick först överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmakten Generaldirektör Peter Sandwall möjlighet att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen och även prata med soldater från de två nationerna. Under eftermiddagen tillkom även media som fick chansen att se systemen och prata både med överbefälhavaren och de utlänska soldaterna. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Stort intresse vid mediabesöket. Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten

Säve är den plats som är uppställningsområde för det franska och amerikanska luftvärnsförbanden. Om man ska ge en ögonblicksbild av vad som händer på Säve så är den resultatet av den samverkan som genomförts tillsammans med andra myndigheter och organisationer under ett par år.

För att ta emot utländska styrkor är det många delar som skall fungera. Överste Peter Adolfsson, övningsledare för värdlandsstödsmomentet i Göteborg, uttryckte detta arbete på följande sätt.

– Stora delar av våra mål med övningen är uppfyllda redan innan övningen börjar. Vägen hit sammanfattas samverkan, samverkan och åter samverkan gällande administrativa rutiner, rekognosering, upprättande av transportplaner med mera. Hela övningen bygger på att det här fungerar.

Värdlandsstödet i full gång

Värdlandsstödsmomentet är nu i full gång i Göteborg. Det har genomförts många besök och momentet har rönt stor uppmärksamhet i media. På onsdagen besökte överbefälhavare Micael Bydén Säve där även media var inbjudna att besöka de båda utländska enheterna och prata med franska och amerikanska befäl och soldater.

Aurora. Staff Sergeant Justin Engle från amerikanska luftvärnsförbandet.
Staff Sergeant Justin Engle, USA. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten

De utländska förbanden har också gjort noggranna förberedelser innan avfärd till Sverige.

– Vi har bland annat gått igenom vilken personal vi behöver på plats samt vilken materiel som ska användas under övningen. En annan viktig del har också varit transporterna, säger Staff Sergeant Justin Engle som ingår i det amerikanska luftvärnsförbandet.

Justin Engle framhåller också vikten av att soldaterna är mentalt och fysiskt förberedda för de uppgifter de ska lösa, för att övningen ska bli så bra som möjligt. Mat, logi, transporter, drivmedel, it-system och sjukvård – listan är lång på det som måste fungera på plats.

– Vi är mycket nöjda med det stöd vi får från vår värd i Göteborg. Förberedelserna är bättre än förväntat, ni är väldigt, väldigt bra på underhåll, säger major Thomas Robert från det franska luftvärnsförbandet.

Under torsdagen innefattade arbetet bland annat att få de olika nationernas system att synkronisera med varandra.

– Vi samarbetar med fransmännen och svenskarna för att nå samma mål. Det är trevligt att möta olika typer av soldater och få möjligheten att bygga relationer mellan länderna. Det är också intressant att se hur andra länder jobbar, säger Justin Engle.

Aurora. Major Thomas Robert från det franska
luftvärnsförbandet.
Major Thomas Robert, Frankrike. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten

Arbetsdagarna är långa och det är mycket förberedelser innan övningsmomenten börjar.

– Jag är glad att över att mitt förband får vara med i övningen Aurora 17 men vi arbetar från morgon till kväll. Det är lätt att somna på kvällen, säger major Thomas Robert.

Hemvärnet skyddar och bevakar

Mikael Bodell är underhållsbefäl i 43:e hemvärnsbataljonen som har haft uppgiften att skydda och bevaka Säve. Han betonar att samverkan har varit en viktig del i uppdraget. Vid en vanlig övning bryter man verksamheten och tar med sig erfarenheter till nästa övning.

– Nu har vi inte övat utan genomfört skarp verksamhet – vi har funnits här för att ge våra besökare trygghet. När vi nu lämnar över uppdraget till nästa bataljon är det också en skarp uppgift och därför är det viktigt att vi delar med oss av våra rutiner och erfarenheter, säger Mikael Bodell.

Ett par exempel att föra vidare är hur man löste mattransporter när trupperna var på olika platser i området och hur planen över förläggningen ändrades när den inte funkade med verkligheten.

I matsalen har det funnits möjligheter att träffa och umgås med de utländska förbanden.

– Vi har haft ett kulturellt utbyte både i samtalet och kring maten. Jag misstänker att jag ligger bakom den strykande åtgången av knäckebröd när jag väl fick amerikanerna att prova på det, säger Mikael Bodell och ler.

Aurora. Det är som en stor camp – på Säve finns tre nationer samlade, USA, Frankrike och
Sverige. Och i kön till maten möts de alla.
På Säve finns tre nationer samlade, USA, Frankrike och Sverige. Och i kön till maten möts de alla. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten