Brigadens förmåga testas under Aurora 17

För markstridskrafterna innebär Aurora 17 en möjlighet att i stor skala öva för att utveckla brigadförmågan, förmågan att samlat öva med flera tusen soldater och officerare. Under lördagen har 2:a brigaden slagit en fientlig motståndare som luftlandsatt på Arlanda.
– Vi har fått öva alla brigadens funktioner de senaste dagarna, och vi har fått samträna för att utveckla vår förmåga, säger brigadchefen överste Stefan Sandborg.

En soldat spelar död efter inspel från övningsledningen. 

Vi måste öva alla händelser för att bli bättre. En grupp blev påskjutna i ett moment och övar därför efteråt omhändertagande och sjukvård på kamrater som inom ramen för övningen blivit skadade eller avlidna. De som blivit
En soldat spelar död efter inspel från övningsledningen. 

Vi måste öva alla händelser för att bli bättre. En grupp blev påskjutna i ett moment och övar därför efteråt omhändertagande och sjukvård på kamrater som inom ramen för övningen blivit skadade eller avlidna. De som blivit "skadade" får de olika fiktiva skadorna av den från övningsledningen som övervakar momentet. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Delar av brigaden under strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
En brosoldat dirigerar en pansarterrängbil 360 över sin krigsbro 5.

Ingenjörstrupperna har byggt en krigsbro 5 över ÖRSUNDSÅN i syfte att kunna köra över våra stridande förband under övningen AURORA. I detta fall är det den 71.mekaniserade bataljonen som nyttjar bron. Tillsammans med Trafikverket övas även bygge av ännu bro som skall trafikeras av civil trafik. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Delar av brigaden framrycker över en tillfälligt byggd bro i Örsundsbro. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
42a pansarbataljonen från P4 i Skövde under genomförandet.

Under Auroras 5e dag fick 2. brigaden order om att försvara området utanför Kungsängen mot en luftlandsättning.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

De senaste dagarna under övningen har varit intensiva. Efter att en fiende luftlandsatt på Arlanda har brigaden rört sig i en anfallsrörelse från flera håll, med syfte att stoppa det överraskande angreppet mot Sverige.

– Den här delen av övningen har gett bra utmaningar där vi har använt oss av uppdragstaktik för att lösa uppgifterna, säger Stefan Sandborg.

På ett gråmulet och lerigt övnings- och skjutfält i Kungsängen rör sig stora mängder svenska stridsfordon i terrängen. Leran skvätter från banden på stridsvagnarna när de drar fram över åkrarna. De anfaller i bredd.

Fienden, som utgörs av både svenska och amerikanska förband, har förberett sitt försvar av området med fältarbeten, bland annat mineringar och fällda träd utplacerade över vägar för att försvåra framkomligheten. Men brigaden kan efter en tid bryta sig igenom motståndarens försvar och stoppa anfallet.

– Att kunna strida tillsammans och öva för att möta en kvalificerad motståndare är viktigt för att vi ska kunna få effekt och utveckla den förmåga vi har, säger Stefan Sandborg.

En soldat vilar sig efter att ha varit i "strid"

Vi måste öva alla händelser för att bli bättre. En grupp blev påskjutna i ett moment och övar därför efteråt omhändertagande och sjukvård på kamrater som inom ramen för övningen blivit skadade eller avlidna. De som blivit "skadade" får de olika fiktiva skadorna av den från övningsledningen som övervakar momentet. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Förband från hela Sverige övar tillsammans

Spaning, pansarskytte, stridsvagnar, artilleri, luftvärn, logistik och ingenjörsförband är alla delar som finns i en brigad. Förbanden kommer från hela Sverige och samlas under Aurora 17 för att öva tillsammans. Genom att kombinera förbanden i en brigad skapas en synergieffekt där resultatet blir mer än bara de sammanfogade delarna.

– Det unika med brigaden är att kunna kombinera de här förbandens förmågor för att tillsammans kunna nå en högre samlad effekt, säger brigadchefen.

Under den här delen av övningen har brigaden också framryckt med fordon längs vägnätet från Enköping och österut, bland annat på E18 men även längs småvägar. De har också tagit sig fram över vattendrag med tillfälligt byggda broar och färjor.  

När brigadens styrkor nu slagit fienden i Kungsängen är det viktigt att så snabbt som möjligt återfå ett högt stridsvärde, att låta förbanden återhämta sig. Det gör de nu bland annat genom att tanka, fylla på ammunition och vila, för att så snart som möjligt kunna fortsätta med nya uppgifter.

Stridsvagn 122 och stridsfordon framrycker längs med E18.
Stridsvagn 122 och stridsfordon framrycker längs med E18.
Delar av brigaden framrycker med fordon på E18. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Vi måste öva alla händelser för att bli bättre. En grupp blev påskjutna i ett moment och övar därför efteråt omhändertagande och sjukvård på kamrater som inom ramen för övningen blivit skadade eller avlidna. De som blivit "skadade" får de olika fiktiva skadorna av den från övningsledningen som övervakar momentet. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Delar av brigaden under strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
En soldat spelar död efter inspel från övningsledningen. 

Vi måste öva alla händelser för att bli bättre. En grupp blev påskjutna i ett moment och övar därför efteråt omhändertagande och sjukvård på kamrater som inom ramen för övningen blivit skadade eller avlidna. De som blivit "skadade" får de olika fiktiva skadorna av den från övningsledningen som övervakar momentet. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Delar av brigaden under strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten