Brigadens förmåga testas under Aurora 17

För markstridskrafterna innebär Aurora 17 en möjlighet att i stor skala öva för att utveckla brigadförmågan, förmågan att samlat öva med flera tusen soldater och officerare. Under lördagen har 2:a brigaden slagit en fientlig motståndare som luftlandsatt på Arlanda.
– Vi har fått öva alla brigadens funktioner de senaste dagarna, och vi har fått samträna för att utveckla vår förmåga, säger brigadchefen överste Stefan Sandborg.

Delar av brigaden under strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Delar av brigaden framrycker över en tillfälligt byggd bro i Örsundsbro. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten
Strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

De senaste dagarna under övningen har varit intensiva. Efter att en fiende luftlandsatt på Arlanda har brigaden rört sig i en anfallsrörelse från flera håll, med syfte att stoppa det överraskande angreppet mot Sverige.

– Den här delen av övningen har gett bra utmaningar där vi har använt oss av uppdragstaktik för att lösa uppgifterna, säger Stefan Sandborg.

På ett gråmulet och lerigt övnings- och skjutfält i Kungsängen rör sig stora mängder svenska stridsfordon i terrängen. Leran skvätter från banden på stridsvagnarna när de drar fram över åkrarna. De anfaller i bredd.

Fienden, som utgörs av både svenska och amerikanska förband, har förberett sitt försvar av området med fältarbeten, bland annat mineringar och fällda träd utplacerade över vägar för att försvåra framkomligheten. Men brigaden kan efter en tid bryta sig igenom motståndarens försvar och stoppa anfallet.

– Att kunna strida tillsammans och öva för att möta en kvalificerad motståndare är viktigt för att vi ska kunna få effekt och utveckla den förmåga vi har, säger Stefan Sandborg.

Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Förband från hela Sverige övar tillsammans

Spaning, pansarskytte, stridsvagnar, artilleri, luftvärn, logistik och ingenjörsförband är alla delar som finns i en brigad. Förbanden kommer från hela Sverige och samlas under Aurora 17 för att öva tillsammans. Genom att kombinera förbanden i en brigad skapas en synergieffekt där resultatet blir mer än bara de sammanfogade delarna.

– Det unika med brigaden är att kunna kombinera de här förbandens förmågor för att tillsammans kunna nå en högre samlad effekt, säger brigadchefen.

Under den här delen av övningen har brigaden också framryckt med fordon längs vägnätet från Enköping och österut, bland annat på E18 men även längs småvägar. De har också tagit sig fram över vattendrag med tillfälligt byggda broar och färjor.  

När brigadens styrkor nu slagit fienden i Kungsängen är det viktigt att så snabbt som möjligt återfå ett högt stridsvärde, att låta förbanden återhämta sig. Det gör de nu bland annat genom att tanka, fylla på ammunition och vila, för att så snart som möjligt kunna fortsätta med nya uppgifter.

Delar av brigaden framrycker med fordon på E18. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Delar av brigaden under strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Delar av brigaden under strid på Kungsängens övnings- och skjutfält. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten